Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-ZP-2375-1/24 Dostawa produktów leczniczych i środków dezynfekcyjnych w podziale na zadania

Deadlines:
Published : 31-01-2024 08:12:00
Placing offers : 05-03-2024 10:30:00
Offers opening : 05-03-2024 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2024-OJS021-00062171-pl.pdf pdf 186.67 2024-01-31 08:12:00 Proceeding
SWZ.doc doc 876 2024-01-31 08:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.xlsx xlsx 86.08 2024-01-31 08:12:00 Proceeding
Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ.doc doc 142.5 2024-02-05 10:22:32 Public message
Załącznik do pytania nr 14.pdf pdf 1980.69 2024-02-05 10:22:32 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ zadanie 12 poprawione.xlsx xlsx 12.5 2024-02-05 10:22:32 Public message
Wyjaśnienia SWZ 2.doc doc 52 2024-02-12 09:07:45 Public message
Wyjaśnienia SWZ 3.doc doc 199.5 2024-02-26 08:23:52 Public message
korekta wyjaśnień.doc doc 101.5 2024-02-29 10:45:21 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 17.97 2024-03-05 10:30:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 77.5 2024-03-05 13:59:47 Public message
wyniki na stronę.pdf pdf 1098.88 2024-04-04 10:33:15 Public message
wyniki na stronę.doc doc 157 2024-04-04 10:33:15 Public message

Announcements

2024-04-04 10:33 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 04.04.2024r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

wyniki na stronę.pdf

wyniki na stronę.doc

2024-03-05 13:59 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 05.03.2024r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2024-03-05 10:30 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 05.03.2024r.

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2024-02-29 10:45 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 29.02.2024r.

Korekta do wyjaśnienia treści SWZ z dnia 26.02.2024r.

korekta wyjaśnień.do [...].doc

2024-02-26 08:23 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 26.02.2024r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia SWZ 3.do [...].doc

2024-02-12 09:07 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 12.02.2024r.

Wyjaśnienia SWZ

Wyjaśnienia SWZ 2.do [...].doc

2024-02-05 10:22 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 05.02.2024r.

Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ

Wyjaśnienia i modyfi [...].doc

Załącznik do pytania [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1922