Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.271.7.2024 Dostawa leków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Oliwia Warchoł
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 31-01-2024 08:01:00
Placing offers : 05-03-2024 10:00:00
Offers opening : 05-03-2024 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 241.21 2024-01-31 08:01:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 1948.9 2024-01-31 08:01:00 Proceeding
Zapytania i odpowiedzi - pismo znak DZP.271.7.2024-2.pdf pdf 70.39 2024-02-13 11:12:23 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 67.72 2024-02-13 11:12:23 Public message
Zapytania i odpowiedzi - pismo znak DZP.271.7.2024-4.pdf pdf 134.19 2024-02-20 10:44:41 Public message
Zapytania i wyjaśnienia - pismo znak DZP.271.7.2024-6.pdf pdf 66.92 2024-02-20 12:51:07 Public message
Wykaz ofert - protokół z otwarcia.pdf pdf 76.22 2024-03-05 14:22:51 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 103.95 2024-04-04 14:03:30 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 63.26 2024-03-05 10:00:00 Public message

Announcements

2024-04-04 14:03 Oliwia Warchoł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-05 14:22 Oliwia Warchoł Wykaz ofert - protokół z otwarcia

Wykaz ofert - protok [...].pdf

2024-03-05 10:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-02-20 12:51 Oliwia Warchoł Zapytania i odpowiedzi - pismo znak DZP.271.7.2024-6

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2024-02-20 10:44 Oliwia Warchoł Zapytania i odpowiedzi - pismo znak DZP.271.7.2024-4

Zapytania i odpowied [...].pdf

2024-02-13 11:12 Oliwia Warchoł Zapytania i odpowiedzi - pismo znak DZP.271.7.2024-2, wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 5 do SWZ - formularzem asortymentowo-cenowym

Zapytania i odpowied [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1415