Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25M/251/N/1-4rj/24 Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 30-01-2024 16:29:00
Placing offers : 04-03-2024 09:00:00
Offers opening : 04-03-2024 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2024-OJS021-00062060-pl-ts.pdf pdf 125.71 2024-01-30 16:29:00 Proceeding
JEDZ - Załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 184.5 2024-01-30 16:29:00 Proceeding
Projekt umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.doc doc 213 2024-01-30 16:29:00 Proceeding
SWZ-1-4rj.docx docx 127.44 2024-01-30 16:29:00 Proceeding
Zał-2_FAC.xlsx xlsx 23.91 2024-01-30 16:29:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 20-02-2024.pdf pdf 620.57 2024-02-20 09:17:07 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_20-02.docx docx 39.07 2024-02-20 09:17:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 04-03-2024.docx docx 64.3 2024-03-04 09:49:13 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 21-03-2024.pdf pdf 395.39 2024-03-21 08:55:52 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.docx docx 65.39 2024-03-21 08:55:52 Public message

Announcements

2024-03-21 08:55 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający publikuje Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 21-03-2024r. Z poważaniem Małgorzata Brancewicz-Malec Sekretarz Komisji Przetargowej

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

Ogłoszenie o wyniku [...].docx

2024-03-04 09:49 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert z dnia 04-03-2024r. Z poważaniem Małgorzata Brancewicz-Malec Sekretarz Komisji Przetargowej

Informacja z otwarci [...].docx

2024-03-04 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje przedmiotowego postępowania kwotę 1 509 676,40 zł, w podziale na zadania zadanie 1 - 1 233 636,50 zł brutto, zadanie 2 - 276 039,90 zł brutto.
2024-02-20 09:17 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 20-02-2024r. Z poważaniem Małgorzata Brancewicz-Malec Sekretarz Komisji Przetargowej

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1144