Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 41/2024 DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. z O. O. w WĘGORZEWIE NA LATA 2024-2025

Anna Faber
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie
Deadlines:
Published : 31-01-2024 14:20:00
Placing offers : 12-02-2024 10:00:00
Offers opening : 12-02-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0 SWZ 41-2024.pdf pdf 301.62 2024-01-31 14:20:00 Proceeding
1 zał nr 1 Formularz ofertowy 41-2024.doc doc 90 2024-01-31 14:20:00 Proceeding
2 zał nr 2 Oświad o niepodleganiu wykl oraz spełnieniu warunków 41-2024.doc doc 41.5 2024-01-31 14:20:00 Proceeding
3 zał nr 3 Zobowiązanie 41-2024.doc doc 37 2024-01-31 14:20:00 Proceeding
4 zał nr 4 Wzór umowy 41-2024.doc doc 63 2024-01-31 14:20:00 Proceeding
5 zał nr 5 OPZ 41-2024.doc doc 85 2024-01-31 14:20:00 Proceeding
6 zał nr 6 Oświadczenie dot grupy kapitałowej 41-2024.doc doc 41 2024-01-31 14:20:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.46 2024-01-31 14:20:00 Proceeding
2024.02.05 Odpowiedź na zapytanie od Wykonacy.pdf pdf 306.48 2024-02-05 09:34:06 Public message
41-2024 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 336.88 2024-02-19 09:17:12 Public message
41-2024 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 230.53 2024-02-12 12:37:33 Public message

Announcements

2024-02-19 09:17 Anna Faber Zawiadomienie o wyborze oferty

41-2024 Zawiadomieni [...].pdf

2024-02-12 12:37 Anna Faber Informacja z otwarcia ofert.

41-2024 Informacja z [...].pdf

2024-02-12 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 541 048,78 netto
2024-02-05 09:34 Anna Faber Odpowiedź na zapytanie od wykonawcy.

2024.02.05 Odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 564