Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR.271.4.2024 Przebudowa ul. Hubala w Pruszkowie

Referat ds. zamówień publicznych.
Gmina Miasto Pruszków
Deadlines:
Published : 29-01-2024 13:05:00
Placing offers : 14-02-2024 09:00:00
Offers opening : 14-02-2024 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WSR.271.4.2024 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 52.92 2024-01-29 13:05:00 Proceeding
WSR.271.4.2024 - SWZ z załacznikami.zip zip 688.18 2024-01-29 13:05:00 Proceeding
WSR.271.4.2024 - załacznik nr 8 - dokumentacja I.zip zip 30474.93 2024-01-29 13:05:00 Proceeding
WSR.271.4.2024 - załacznik nr 8 - dokumentacja II.zip zip 34053.13 2024-01-29 13:05:00 Proceeding
WSR.271.4.4.2024 (1) - pytania i udzielone odpowiedzi.pdf pdf 155.15 2024-02-05 18:01:52 Public message
WSR.271.4.2024 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 93.69 2024-02-14 10:42:30 Public message

Announcements

2024-02-14 10:42 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.2024 - Informacja z otwarcia ofert

WSR.271.4.2024 - Inf [...].pdf

2024-02-14 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 1605 ze zmianami), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 500 000,00 zł.
2024-02-05 18:01 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.4.2024 (1) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.

WSR.271.4.4.2024 (1) [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 956