Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NF.2531.1.2024 Roboty awaryjno-utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy w roku 2024

Deadlines:
Published : 30-01-2024 14:48:00
Placing offers : 15-02-2024 10:00:00
Offers opening : 15-02-2024 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.7z 7z 25698.64 2024-01-30 14:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2024_BZP 00080292_01 z dnia 30.01.2024.pdf pdf 131.99 2024-01-30 14:48:00 Proceeding
ZMIANA Nr 1 treści SWZ z dnia 08.02.2024.pdf pdf 1133.92 2024-02-08 14:38:42 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2024_BZP 00098150_01 z dnia 08.02.2024 r..pdf pdf 53.78 2024-02-08 14:38:42 Public message
Informacje z otwacia ofert.pdf pdf 725.02 2024-02-15 14:43:07 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 685.51 2024-02-29 15:07:16 Public message

Announcements

2024-02-29 15:07 Julia Suchocka W dniu 29.02.2024 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-15 14:43 Julia Suchocka W dniu 15.02.2024 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

Informacje z otwacia [...].pdf

2024-02-15 10:08 Julia Suchocka Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego, zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 1 601 900,61 PLN.
2024-02-08 14:38 Julia Suchocka Zamawiający w poniższym pliku udostępnia ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00098150/01 z dnia 08.02.2024 r.
Nowy termin składania ofert: 15.02.2024 r. godz.10:00.

ZMIANA Nr 1 treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 808