Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NIK.271.3.2024 Roboty w zakresie stacji transformatorowej inwestycji pn. REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU

Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Nowego Sącza Department: BZP
Deadlines:
Published : 26-01-2024 17:31:00
Placing offers : 12-02-2024 10:00:00
Offers opening : 12-02-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGLOSZENIE_NIK.271.3.2024.pdf pdf 92.74 2024-01-26 17:31:00 Proceeding
SWZ_NIK.271.3.2024.pdf pdf 455.81 2024-01-26 17:31:00 Proceeding
Zalacznik-nr-1-do-swz.zip zip 11510.43 2024-01-26 17:31:00 Proceeding
Zalacznik-nr-2-5-do-swz.zip zip 297.36 2024-01-26 17:31:00 Proceeding
Wyjaśnienie_treści_SWZ_WIZJE_NIK.271.3.2024.pdf pdf 217.35 2024-02-07 16:44:33 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_NIK.271.3.2024.pdf pdf 221.01 2024-02-07 16:45:34 Public message
INF_OFERTY_NIK.271.3.2024.pdf pdf 187.72 2024-02-12 15:42:09 Public message
INF_OFERTY.DOD_NIK.271.3.2024.pdf pdf 175.93 2024-03-20 09:23:58 Public message
Ogłoszenie o wyniku_NIK.271.3.2024.pdf pdf 195.59 2024-03-20 14:25:27 Public message
INF_KWOTA_NIK.271.3.2024.pdf pdf 170.61 2024-02-12 10:00:00 Public message

Announcements

2024-03-20 14:25 Biuro Zamówień Publicznych Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku_ [...].pdf

2024-03-20 09:23 Biuro Zamówień Publicznych Zamawiający Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

INF_OFERTY.DOD_NIK.2 [...].pdf

2024-02-12 15:42 Biuro Zamówień Publicznych Zamawiający Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert.

INF_OFERTY_NIK.271.3 [...].pdf

2024-02-12 10:00 Buyer message Zamawiający Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), informuje, iż na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 580 419,94 PLN brutto.

INF_KWOTA_NIK.271.3. [...].pdf

2024-02-07 16:45 Biuro Zamówień Publicznych Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 7.02.2024 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2024-02-07 16:44 Biuro Zamówień Publicznych Wyjaśnienia SWZ - informacja z zebrania wykonawców

Wyjaśnienie_treści_S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1858