Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/LEK/06/2024 Produkty lecznicze

Deadlines:
Published : 26-01-2024 15:18:00
Placing offers : 05-02-2024 10:00:00
Offers opening : 05-02-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171 2024-01-26 15:18:00 Proceeding
SWZ - Produkty lecznicze.pdf pdf 438.37 2024-01-26 15:18:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.7z 7z 294.52 2024-01-26 15:18:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 88.91 2024-02-05 10:57:23 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 230.85 2024-02-06 10:01:03 Public message

Announcements

2024-02-06 10:01 Magda Pietras Zawiadomienie o wyborze ofert

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-02-05 10:57 Magda Pietras Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-05 10:51 Magda Pietras The message was withdrawn by the Buyer.
2024-02-05 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 170 640,00 zł brutto.
Z podziałem na pakiety:
1. 151 200,00 zł brutto
2. 8 640, 00 zł brutto
3. 4 320,00 zł brutto
4. 5 400,00 zł brutto
5. 1 080,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 534