Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2.2024 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra-Jankowice-Chłopice w m. Jankowice w km 0+205 do km 1+195

Deadlines:
Published : 26-01-2024 14:28:00
Placing offers : 14-02-2024 10:00:00
Offers opening : 14-02-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 491.52 2024-01-26 14:28:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 788.8 2024-01-26 14:28:00 Proceeding
Załączniki nr (1,3,4 i 5) do SWZ.doc doc 139.5 2024-01-26 14:28:00 Proceeding
Załączniki nr (6-10) do SWZ.doc doc 107.5 2024-01-26 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - KOSZTORYS OFERTOWY.xlsx xlsx 23.22 2024-01-26 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - STWIORB.zip zip 4516.31 2024-01-26 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Projektowane PU.docx docx 72.5 2024-01-26 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 13818.96 2024-01-26 14:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.05 2024-02-08 11:54:10 Proceeding
Zmiany dokumentacja 08.02.2024.zip zip 11873.49 2024-02-08 11:54:25 Proceeding
SWZ ze zmianami z dnia 08.02.2024.pdf pdf 800.87 2024-02-08 12:54:36 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiany SWZ 08.02.2024.pdf pdf 703.23 2024-02-08 12:54:42 Proceeding
UWAGA!! Załacznik nr 2 KOSZTORYS OFERTOWY ze zmianami 08.02.2024.xlsx xlsx 21.2 2024-02-08 12:54:45 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 470.42 2024-02-14 12:21:26 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 588.87 2024-02-23 12:03:16 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 67.99 2024-03-11 10:30:57 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 451.44 2024-02-14 10:00:00 Public message

Announcements

2024-03-11 10:30 Marcin Cetnarowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-02-23 12:03 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-14 12:21 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-14 10:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1220