Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.271.5.2024 Dostawa leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej

Deadlines:
Published : 26-01-2024 09:35:00
Placing offers : 04-03-2024 08:00:00
Offers opening : 04-03-2024 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.zip zip 2050.16 2024-01-26 09:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 15571.09 2024-01-26 09:35:00 Proceeding
Zapytania i odpowiedzi_podp.pdf pdf 773.81 2024-01-30 12:27:37 Public message
Zapytania i odpowiedzi_P.pdf pdf 792.61 2024-02-02 12:33:13 Public message
Zapytania i odpowiedzi (1)_P.pdf pdf 788.58 2024-02-02 12:36:10 Public message
Zapytania i odpowiedzi.pdf pdf 808.9 2024-02-07 13:26:41 Public message
Zapytania i odpowiedzi.pdf pdf 793.71 2024-02-15 08:22:06 Public message
Zapytania i odpowiedzi.pdf pdf 781.95 2024-02-20 09:34:11 Public message
Wykaz ofert.pdf pdf 302.6 2024-03-04 13:31:42 Public message
Informacja o wyborze BIP.pdf pdf 721.56 2024-03-25 12:10:24 Public message
Informacja o wyborze BIP.pdf pdf 734.77 2024-04-15 11:05:12 Public message
Kwota przeznaczona na otwarcie_podp.pdf pdf 750.68 2024-03-04 08:00:00 Public message

Announcements

2024-04-15 11:05 Karolina Żyrek Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-25 12:10 Karolina Żyrek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 75

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-04 13:31 Karolina Żyrek Wykaz ofert

Wykaz ofert.pdf

2024-03-04 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego.

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2024-02-20 09:34 Karolina Żyrek Zapytania i wyjaśnienia (VI)

Zapytania i odpowied [...].pdf

2024-02-15 08:22 Karolina Żyrek Zapytania i wyjaśnienia (V)

Zapytania i odpowied [...].pdf

2024-02-07 13:26 Karolina Żyrek Zapytania i wyjaśnienia (IV)

Zapytania i odpowied [...].pdf

2024-02-02 12:36 Karolina Żyrek Zapytania i wyjaśnienia (III)

Zapytania i odpowied [...].pdf

2024-02-02 12:33 Karolina Żyrek Zapytania i wyjaśnienia (II)

Zapytania i odpowied [...].pdf

2024-01-30 12:27 Karolina Żyrek Zapytania i wyjaśnienia (I)

Zapytania i odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2045