Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/GZ/05/2024 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Deadlines:
Published : 25-01-2024 14:24:00
Placing offers : 05-02-2024 09:00:00
Offers opening : 05-02-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.91 2024-01-25 14:24:00 Proceeding
SWZ- GAZ Ziemny.pdf pdf 569.66 2024-01-25 14:24:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.7z 7z 464.12 2024-01-25 14:24:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi ZPGZ052024.pdf pdf 252.91 2024-01-31 15:02:18 Public message
Modyfikacja odp na pyt nr 9 ZPGZ052024.docx docx 52.68 2024-01-31 15:20:10 Public message
Załącznik NR 2 formularz ofertowy 2024 2026 KOREKTA.docx docx 38.25 2024-02-01 09:38:32 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 35.79 2024-02-01 09:55:50 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 205.56 2024-02-01 09:55:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 90.84 2024-02-05 10:44:22 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 159.56 2024-02-06 10:06:47 Public message

Announcements

2024-02-06 10:06 Magda Pietras Zawiadomienie o wyborze ofert

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-02-05 10:44 Magda Pietras Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-05 10:20 Magda Pietras The message was withdrawn by the Buyer.
2024-02-05 09:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 515.265,77 zł brutto
2024-02-01 09:55 Magda Pietras Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ.p [...].pdf

2024-02-01 09:38 Magda Pietras Aktualny Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik NR 2 formu [...].docx

2024-01-31 15:20 Magda Pietras Modyfikacja pytania numer 9

Modyfikacja odp na p [...].docx

2024-01-31 15:02 Magda Pietras Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 396