Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/3/2024 Wykonanie robót branży elektrycznej i sanitarnej w ramach realizowanego remontu pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22, w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

Deadlines:
Published : 25-01-2024 14:06:00
Placing offers : 09-02-2024 08:00:00
Offers opening : 09-02-2024 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 138.96 2024-01-25 14:06:00 Proceeding
SWZ_3_2024_RB_Branże_Rehabilitacja.pdf pdf 988.92 2024-01-25 14:06:00 Proceeding
Załączniki_1_9_do_SWZ.zip zip 13631.53 2024-01-25 14:06:00 Proceeding
Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_3_2024.pdf pdf 45.92 2024-02-09 10:34:44 Public message
Oferty_na_PZ.zip zip 3821.55 2024-02-09 10:34:44 Public message
Zawiadomienie_o_wyborze_15022024.pdf pdf 180.69 2024-02-15 13:48:03 Public message

Announcements

2024-02-15 13:48 Andrzej Żuk INFORMACJA o wynikach postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., nie przekraczającego kwoty 5 538 000 Euro na wykonanie robót branży elektrycznej i sanitarnej w ramach realizowanego remontu pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22, w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu. Nr spr. ZP/3/2024

Zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2024-02-09 10:34 Andrzej Żuk Informacja z otwarcia ofert ZP/3/2024. Zgodnie z art. 74 ust.2 pkt.1 ustawy Pzp zamawiający udostępnia oferty które wpłynęły w niniejszym postępowaniu

Informacja_z_otwarci [...].pdf

Oferty_na_PZ.zip

2024-02-09 08:00 Buyer message Kwota brutt jaką Zamawiajacy może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 373 934,99 zł
2024-01-26 11:35 Andrzej Żuk Do Zamawiającego wpłynęło pytanie o poniższej treści:
Dzień dobry
Moja firma zajmuje się bezinwazyjna naprawą rur kanalizacyjnych, deszczowych i wentylacyjnych. Chciałbym dopytać czy rozpatrujecie również taka formę renowacji kanalizacji. Wykorzystujemy innowacyjną i nowoczesna metodę, która polega na nałożeniu od środka rury powłoki z żywicy, lub masy polimerowej, dzięki której można szybko, skutecznie, bez brudu i hałasu przeprowadzić renowację kanalizacji, co wpływa na to ze cena takiej usługi jest o wiele tańsza i dużo szybszy niż tradycyjna wymiana rur.
Odpowiedź Zamawajacego: Pytanie nia ma związku z treścią postępowania ZP/3/2024

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 706