Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RG.271.2.2024 Budowa 3 przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Cieklin, Zarzecze i Dębowiec

Kinga Walaszczyk
Gmina Dębowiec
Deadlines:
Published : 25-01-2024 14:03:00
Placing offers : 16-02-2024 10:00:00
Offers opening : 16-02-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_RG.271.2.2024 Boiska.pdf pdf 581.29 2024-01-25 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 185.72 2024-01-25 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz oferty.docx docx 56.7 2024-01-25 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla Wykonawcy.docx docx 50.07 2024-01-25 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie z art. 125 ust. 1 dla Podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 49.42 2024-01-25 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 46.95 2024-01-25 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 42.54 2024-01-25 14:03:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ_Dokumentacja projektowa.zip zip 11736.93 2024-01-25 14:03:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 25.01.2024 r..pdf pdf 199.53 2024-01-25 14:03:00 Proceeding
Zalacznik nr 7a, 7b, 7c Projektowane postanowienia umowy.7z 7z 261.79 2024-01-25 14:36:23 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.02.2024 r..pdf pdf 37.55 2024-02-09 12:13:34 Public message
zmiana treści SWZ 09.02.2024 r..pdf pdf 66.83 2024-02-09 12:13:34 Public message
odpowiedzi na zapytania 12.02.2024 r..pdf pdf 274.41 2024-02-12 14:23:03 Public message
Cieklin - zmiana powierzchni kostki.pdf pdf 199.41 2024-02-12 14:23:03 Public message
Cieklin ogrodzenia i piłkochwyty.pdf pdf 948.23 2024-02-12 14:23:03 Public message
Dębowiec ogrodzenia i piłkochwyty.pdf pdf 686.66 2024-02-12 14:23:03 Public message
Zaktualizowany przedmiar robót - Dębowiec.pdf pdf 317.01 2024-02-12 14:23:03 Public message
Zaktualizowany przedmiar robót - Zarzecze.pdf pdf 319.78 2024-02-12 14:23:03 Public message
Zaktualizowany przedmiar robót Cieklin.pdf pdf 659.21 2024-02-12 14:23:03 Public message
Zarzecze ogrodzenia i piłkochwyty.pdf pdf 572.43 2024-02-12 14:23:03 Public message
zmiana treści SWZ 14.02.2024 r..pdf pdf 48.42 2024-02-14 11:17:32 Public message
informacja z otwarcia ofert 16.02.2024r..pdf pdf 242.43 2024-02-16 12:07:30 Public message
informacja o wyborze oferty 22.02.2024 r. na stronę.pdf pdf 260.12 2024-02-22 14:55:22 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 06.03.2024 r..pdf pdf 115.75 2024-03-06 12:57:50 Public message

Announcements

2024-03-06 12:57 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-02-22 14:55 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszych ofert w częściach zamówienia nr 1, 2 i 3.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-16 12:07 Kinga Walaszczyk W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-16 10:00 Buyer message Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający planuje przeznaczyć kwotę 1 961 500,00 zł, w tym na część I: 985.000,00 zł, część nr II: 530.500,00 zł oraz część nr III: 446.000,00 zł.
2024-02-14 11:17 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję modyfikację treści SWZ.

zmiana treści SWZ 14 [...].pdf

2024-02-12 14:23 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz zaktualizowane przedmiary robót i rysunki.

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Cieklin - zmiana pow [...].pdf

Cieklin ogrodzenia i [...].pdf

Dębowiec ogrodzenia [...].pdf

Zaktualizowany przed [...].pdf

Zaktualizowany przed [...].pdf

Zaktualizowany przed [...].pdf

Zarzecze ogrodzenia [...].pdf

2024-02-09 12:13 Kinga Walaszczyk W załączeniu przekazuję ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z modyfikacją treści SWZ. Jednocześnie informuję, iż zmianie ulega m.in. termin składania ofert. Nowy termin składania ofert wyznaczony został na dzień 16.02.2024 r. godz. 10:00.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana treści SWZ 09 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1649