Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/TP/2024 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego - Inspektorzy nadzoru

Zamówienia Publiczne
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Deadlines:
Published : 24-01-2024 14:35:00
Placing offers : 02-02-2024 09:00:00
Offers opening : 02-02-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ TP.ZIP ZIP 496301.21 2024-01-24 14:35:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.8 2024-01-24 14:35:00 Proceeding
1.3 pytania i odpowiedzi.pdf pdf 193.34 2024-01-30 12:43:06 Public message
2 informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 143.9 2024-02-02 13:56:17 Public message
4.1 informacja_o_wyborze_oferty_na_strone_www.pdf pdf 195.18 2024-03-06 11:47:50 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.pdf pdf 65.47 2024-03-13 13:13:37 Public message

Announcements

2024-03-13 13:13 Zamówienia Publiczne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2024-03-06 11:47 Zamówienia Publiczne wynik postępowania

4.1 informacja_o_wyb [...].pdf

2024-02-02 13:56 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

2 informacja_z_otwar [...].pdf

2024-02-02 09:00 Buyer message Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 344 400,00 PLN brutto
2024-01-30 12:43 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi

1.3 pytania i odpowi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 736