Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2024.BT „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zawale w Strzyżowie” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Barbara Turoń
Gmina Strzyżów
Deadlines:
Published : 24-01-2024 09:33:00
Placing offers : 08-02-2024 09:00:00
Offers opening : 08-02-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ ul. Zawale .pdf pdf 556.36 2024-01-24 09:33:00 Proceeding
Umowa projekt SUW.odt odt 71.68 2024-01-24 09:33:00 Proceeding
Załączniki do SWZ 1-9 ul. Zawale(2).docx docx 52.07 2024-01-24 09:33:00 Proceeding
PFU ul. Zawale.pdf pdf 21218.08 2024-01-24 09:33:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 123.4 2024-01-24 09:33:00 Proceeding
Zapytanie kanalizacja ul. Zawale.pdf pdf 149.77 2024-02-05 11:59:03 Public message
Autopoprawka Zamawiającego Zawale.pdf pdf 128.81 2024-02-07 10:56:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert Zawale.pdf pdf 268.9 2024-02-08 12:22:02 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty Zawale.pdf pdf 172.77 2024-02-16 12:44:02 Public message

Announcements

2024-02-16 12:44 Barbara Turoń Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-02-08 12:22 Barbara Turoń Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-08 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia przeznacza kwotę net w wysokości 3 110 750,04 PLN
2024-02-07 10:56 Barbara Turoń Autopoprawka Zamawiającego

Autopoprawka Zamawia [...].pdf

2024-02-05 11:59 Barbara Turoń Odpowiedzi na pytania

Zapytanie kanalizacj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 957