Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/TP/DSM/2024 Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2024 i 2025 roku.

Deadlines:
Published : 23-01-2024 13:06:00
Placing offers : 02-02-2024 09:00:00
Offers opening : 02-02-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 23.01.2024 r. DSM na 2024 i 2025 r.pdf pdf 151.13 2024-01-23 13:06:00 Proceeding
Załączniki Edytowalne Nr 1 nr 2 nr 2a do SWZ na DSM 2024.01.31.docx docx 38.96 2024-01-23 13:06:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami - Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2024 i 2025 r. .pdf pdf 19122.17 2024-01-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - DSM na 2024 i 2025 r.xls xls 69.5 2024-01-23 13:06:00 Proceeding
PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 26.01.2024 r.-DSM.pdf pdf 1161.29 2024-01-26 12:39:58 Public message
PYTANIA z dnia 29.01.2024 r._DSM.pdf pdf 870.62 2024-01-30 10:59:42 Public message
OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia w BZP- zmiana terminu składania ofert..pdf pdf 269.48 2024-01-30 12:58:00 Public message
PYTANIA i odpowiedzi na pytania z dnia 29.01.2024 r.-DSM.pdf pdf 869.35 2024-01-31 10:06:36 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert-02.02.2024 r. _DSM na 2024 i 2025 r..pdf pdf 4000.18 2024-02-02 11:35:29 Public message
INFORMACJA o wyborze oferty kierowana do Wykonawców..pdf pdf 354.26 2024-02-14 14:25:15 Public message

Announcements

2024-02-14 14:25 Natalia Woźny-Lichoń INFORMACJA o wyborze oferty kierowana do Wykonawców.
Postępowanie: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2024 i 2025 roku.
Oznaczenie sprawy: 01/TP/DSM/2024

INFORMACJA o wyborze [...].pdf

2024-02-02 11:35 Natalia Woźny-Lichoń INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- Postępowanie: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2024 i 2025 roku.
Oznaczenie sprawy: 01/TP/DSM/2024

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2024-02-02 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 75 000,00 złotych brutto.
2024-01-31 10:06 Natalia Woźny-Lichoń PYTANIA i odpowiedzi na pytania z dnia 29.01.2024 r.
Postępowanie: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2024 i 2025 roku.
Oznaczenie sprawy: 01/TP/DSM/2024

PYTANIA i odpowiedzi [...].pdf

2024-01-30 12:58 Natalia Woźny-Lichoń WAŻNA INFORMACJA!!!
W załączeniu OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia w BZP - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!
z 31.01.2024 r. godzina: 9:00 na 02.02.2024 r. godzina 9:00.

OGŁOSZENIE o zmianie [...].pdf

2024-01-30 10:59 Natalia Woźny-Lichoń PYTANIA z dnia 29.01.2024 r. Postępowanie: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2024 i 2025 roku.
Oznaczenie sprawy: 01/TP/DSM/2024

PYTANIA z dnia 29.01 [...].pdf

2024-01-26 12:39 Natalia Woźny-Lichoń PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 26.01.2024 r.
Postępowanie: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2024 i 2025 roku.
Oznaczenie sprawy: 01/TP/DSM/2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 479