Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZD.NZ.391.18.2023.MS Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Płocka w roku 2024

Magdalena Śmigielska
Miejski Zarząd Dróg w Płocku
Deadlines:
Published : 23-01-2024 15:41:00
Placing offers : 07-02-2024 10:00:00
Offers opening : 07-02-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 113.97 2024-01-23 15:41:00 Proceeding
Dział I i II SWZ Biezace utrzymanie obiektów inzynierskich. 2024.doc doc 873.5 2024-01-23 15:41:00 Proceeding
OPZ 2024.docx docx 19.63 2024-01-23 15:41:00 Proceeding
ST 2023.pdf pdf 2172.52 2024-01-23 15:41:00 Proceeding
zestawienie obiektów inzynierskich - BU 2019.xls xls 39 2024-01-23 15:41:00 Proceeding
obowiązkowy do oferty kosztorys ofertowy 2024.xls xls 50.5 2024-01-23 15:41:00 Proceeding
projektowane postanowienia umowy 2024.doc doc 320.5 2024-01-23 15:41:00 Proceeding
informacje z otwarcia ofert bieżące utrzymanie2024 p.pdf pdf 436.9 2024-02-07 14:48:56 Public message
wynik 2024 most p.pdf pdf 444.2 2024-02-13 17:35:02 Public message

Announcements

2024-02-13 17:35 Magdalena Śmigielska w załączeniu wynik postępowania

wynik 2024 most p.pd [...].pdf

2024-02-07 14:48 Magdalena Śmigielska W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacje z otwarci [...].pdf

2024-02-07 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zadnia ma przeznaczone środki wysokości 500.000,00 zł
2024-02-05 10:19 Magdalena Śmigielska Zamawiający na zadanie ma przeznaczone środki wysokości 500.00,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 712