Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-ZPS-30/2023 Sukcesywne dostawy flokulantu Skuma 6326 na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

Deadlines:
Published : 22-01-2024 09:21:00
Placing offers : 25-01-2024 10:00:00
Offers opening : 25-01-2024 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Supply

Requirements and specifications

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest: Sukcesywne dostawy flokulantu Skuma 6326 na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapisów Działu III Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp (zwanego w dalszej części „Regulaminem”), w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego do dnia: 25.01.2024 r. do godz. 10:00

UWAGA: Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

 

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

Krzysztofa Gut e-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl

Wszelkich informacji w sprawach technicznych udziela:

Waldemar Jackiewicz e-mail: waldemar.jackiewicz@wodymiejskie.stargard.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-ZPS-30.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.01 2024-01-22 09:21:00 Proceeding
NP-ZPS-30.2023 SWZ.pdf pdf 282.58 2024-01-22 09:21:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (pdf).zip zip 600.93 2024-01-22 09:21:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (wersja edytowalna).zip zip 51.34 2024-01-22 09:21:00 Proceeding
NP-ZPS-30.2023 ODPOWIEDZI I.sig.pdf pdf 136.06 2024-01-24 12:43:23 Public message
NP-ZPS-30.2023 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 168.02 2024-01-24 13:43:50 Public message
NP-ZPS-30.2023 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 168.02 2024-01-24 13:44:56 Public message

Announcements

2024-01-24 13:45 Krzysztofa Gut Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację o unieważnieniu postępowania.

Krzysztofa Gut

NP-ZPS-30.2023 Zawia [...].pdf

2024-01-24 13:43 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Krzysztofa Gut

NP-ZPS-30.2023 Zawia [...].pdf

2024-01-24 12:43 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania zadane w toku prowadzonego postępowania.

Łączę pozdrowienia
Krzysztofa Gut

NP-ZPS-30.2023 ODPOW [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sukcesywne dostawy flokulantu Skuma 6326 na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Należy załączyć formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ), który musi być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 259