Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/7/055/D/24 sukcesywna dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Joanna Dworak
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 19-01-2024 14:38:00
Placing offers : 30-01-2024 10:00:00
Offers opening : 30-01-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.75 2024-01-19 14:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 491.58 2024-01-19 14:38:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ.pdf pdf 202.07 2024-01-19 14:38:00 Proceeding
wersja edytowalna załączniki do SWZ.docx docx 169.84 2024-01-19 14:38:00 Proceeding
Zał. nr 1 do umowy.xlsx xlsx 12.59 2024-01-19 14:38:00 Proceeding
kwota na otwarcie ofert.pdf pdf 175.5 2024-01-23 08:01:47 Public message
pytania i odpowiedż do SWZ.pdf pdf 223.18 2024-01-25 14:48:37 Public message
Zmieniony Zał. nr 4 do SWZ.pdf pdf 208.78 2024-01-25 14:52:02 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 177.47 2024-01-30 11:15:58 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty —.pdf pdf 189.01 2024-01-31 07:46:47 Public message

Announcements

2024-01-31 07:46 Joanna Dworak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-01-30 11:15 Joanna Dworak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-25 14:52 Joanna Dworak Zmodyfikowany wzór umowy Zał. nr 4 do SWZ

Zmieniony Zał. nr 4 [...].pdf

2024-01-25 14:48 Joanna Dworak Odpowiedzi na pytania od Wykonawcy

pytania i odpowiedż [...].pdf

2024-01-23 08:01 Joanna Dworak Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

kwota na otwarcie o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 460