Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa wykonania kompleksowego audytu dostępności Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Deadlines:
Published : 19-01-2024 12:10:00
Placing offers : 25-01-2024 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zaprasza do składania ofert dotyczących usługi WYKONANIA KOMPLEKSOWEGO AUDYTU DOSTĘPNOŚCI Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Audyt powinien obejmować rekomendacje w zakresie adaptacji budynków oraz inne uwagi w celu zapewnienia pełnej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.).

W związku z powyższym odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędna ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie powyższego zapytania ofertowego dotyczącego szacowania wartości zamówienia oraz nie stanowi podstawy do roszczenia ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy. 

Zakres szacowanego zamówienia i wymagań został wskazany w załączonym opisie przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy do kontaktu i złożenia ofert poprzez formularz elektroniczny (platformazakupowa.pl) w terminie do dnia 25.01.2024 r. do godz. 10:00.

Informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować późniejszym:

a)       zaproszeniem do złożenia oferty

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi wykonania kompleksowego audytu dostępności_OPZ_19.01.pdf pdf 140.07 2024-01-19 12:10:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - W okresie do dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do końca kwietnia 2024 r., Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
(0)

The number of page views: 354