Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PODN.ZP.321.1.2024 Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych województwa pomorskiego realizowanych w ramach Regionalnych Programów Strategicznych, działań statutowych Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Deadlines:
Published : 18-01-2024 11:16:00
Placing offers : 29-01-2024 09:00:00
Offers opening : 29-01-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 7 wykaz osób.docx docx 77.01 2024-01-18 11:16:00 Proceeding
Zał. 8 oświadczenie do ZUS.docx docx 79.84 2024-01-18 11:16:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 142.78 2024-01-18 11:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 4939.61 2024-01-18 11:16:00 Proceeding
Zał. 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1527.75 2024-01-18 11:16:00 Proceeding
Zał. 2 formularz ofertowy.docx docx 78.04 2024-01-18 11:16:00 Proceeding
Zał. 3 nota biograficzna.docx docx 77.64 2024-01-18 11:16:00 Proceeding
Zał. 4 oświadczenie o wykluczeniu.docx docx 76.83 2024-01-18 11:16:00 Proceeding
Zał. 5 projekt umowy.pdf pdf 1291.43 2024-01-18 11:16:00 Proceeding
Zał. 6 program szkolenia.docx docx 75.76 2024-01-18 11:16:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 438.37 2024-01-29 11:52:27 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 2585.6 2024-01-31 08:56:16 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 508.64 2024-01-31 13:51:44 Public message

Announcements

2024-01-31 13:51 Anna Sobczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-01-31 08:56 Anna Sobczyk Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2024-01-29 11:52 Anna Sobczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-26 12:20 Dorota Mamrot Na wykonanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć następujące kwoty brutto:
Część 1 – 1.200,00 zł
Część 2 – 400,00 zł
Część 3 – 600,00 zł
Część 4 – 400,00 zł
Część 5 – 1.200,00 zł
Część 6 – 400,00 zł
Część 7 – 400,00 zł
Część 8 – 1.200,00 zł
Część 9 – 400,00 zł
Część 10 – 400,00 zł
Część 11 – 400,00 zł
Część 12 – 400,00 zł
Część 13 – 400,00 zł
Część 14 – 1.200,00 zł
Część 15 – 300,00 zł
Część 16 – 500,00 zł
Część 17 – 1.200,00 zł
Część 18 – 400,00 zł
Część 19 – 500,00 zł
Część 20 – 1.000,00 zł
Część 21 – 360,00 zł
Część 22 – 1.000,00 zł
Część 23 – 1.200,00 zł
Część 24 – 1.000,00 zł
Część 25 – 1.200,00 zł
Część 26 – 400,00 zł
Część 27 – 1.200,00 zł
Część 28 – 1.200,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 613