Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2024 "Zapotrzebowanie na produkty lecznicze i środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego dla ZOZ w Reszlu” (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 3/2023)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Deadlines:
Published : 24-01-2024 10:40:00
Placing offers : 02-02-2024 10:00:00
Offers opening : 02-02-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU 08dc1caf-bfbf-43a8-2ed2-ba0012b0e5d6.pdf pdf 206.96 2024-01-24 10:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1221.36 2024-01-24 10:40:00 Proceeding
Zał nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 69.5 2024-01-24 10:40:00 Proceeding
Zal nr 2 Formularz asortymentowo cenowy.xls xls 96 2024-01-24 10:40:00 Proceeding
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków .doc doc 44.5 2024-01-24 10:40:00 Proceeding
Zał nr 4 Oświadczenie o oferowanym przedmiocie zamówienia.doc doc 43 2024-01-24 10:40:00 Proceeding
Zał nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego — kopia.doc doc 38 2024-01-24 10:40:00 Proceeding
Zał nr 6 Oświadczenie wykonaców wspólnie ubiegających się o zamówienie.doc doc 36.5 2024-01-24 10:40:00 Proceeding
Zal nr 7 Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 770.44 2024-01-24 10:40:00 Proceeding
PYTANIA I ODP.pdf pdf 785.97 2024-01-30 11:13:27 Public message
INFORMACJA na podstawie art 222 ust 5 PZP.pdf pdf 762.09 2024-02-02 11:56:45 Public message
zawiadomienie z dn 07022024.pdf pdf 785.46 2024-02-07 11:45:38 Public message
OGLOSZENIE O WYNIKU 08dc2d5b-05f5-88ea-f8ec-280011d2ada3.pdf pdf 102.19 2024-02-14 14:21:08 Public message
KWOTA JAKA ZAMAWIAJACY ZAMIERZA PRZEZNACZYC.pdf pdf 424.07 2024-02-02 10:00:00 Public message

Announcements

2024-02-14 14:21 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGLOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2024-02-07 11:45 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

zawiadomienie z dn 0 [...].pdf

2024-02-02 11:56 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 Pzp.

INFORMACJA na podst [...].pdf

2024-02-02 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 333 563,30 zł brutto.
W załączeniu tabela w rozbiciu na poszczególne części.

KWOTA JAKA ZAMAWIAJA [...].pdf

2024-01-30 11:13 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODP.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 405