Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.26.1.2024 Dostawa i montaż wyposażenia siłowni CKiR Wschowa

Deadlines:
Published : 17-01-2024 16:25:00
Placing offers : 01-02-2024 13:00:00
Offers opening : 01-02-2024 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 17 01 2024_BZP 00045868_01.pdf pdf 180.52 2024-01-17 16:25:00 Proceeding
SWZ SIŁOWNIA 17 01 2024 .pdf pdf 332.82 2024-01-17 16:25:00 Proceeding
SWZ,skan.pdf pdf 15650.3 2024-01-17 16:25:00 Proceeding
Załacznik nr 4.1. dla części 1 zamówienia-1.pdf pdf 203.19 2024-01-17 16:25:00 Proceeding
Załacznik nr 4.2. dla części 2 zamówienia_.pdf pdf 200.12 2024-01-17 16:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1. do SWZ Formularz oferowanego sprzętu OPZ -część 1 zamówienia uwagi;.docx docx 75.49 2024-01-17 16:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2. do SWZ Formularz oferowanego sprzętu OPZ -część 2 zamówienia;.docx docx 37.22 2024-01-17 16:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1. do SWZ- Formularz ofertowy - część 1 zamówienia;.docx docx 45.8 2024-01-17 16:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2.2. do SWZ- Formularz ofertowy - część 2 zamówienia;.docx docx 37.91 2024-01-17 16:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3. do SWZ- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 31.17 2024-01-17 16:25:00 Proceeding
Wyjaśnienia nr 1 18 01 2024.pdf pdf 287.25 2024-01-18 11:25:23 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ Nr 1 skan.pdf pdf 145.92 2024-01-18 11:25:23 Public message
Wyjaśnienia nr 2 22 01 2024 (2).pdf pdf 329.22 2024-01-22 12:21:42 Public message
wYJAŚNIENIA TREŚCI swz nR 220240122_11421875.pdf pdf 297.78 2024-01-22 12:21:42 Public message
Załącznik nr 1.1. do SWZ po zmianie z dnia 22 01 2024r. Formularz oferowanego sprzętu OPZ -część 1 zamówienia (1).docx docx 99.88 2024-01-22 12:21:42 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24 01 2024_BZP 00064555_01.pdf pdf 37.59 2024-01-24 15:40:08 Public message
SWZ po zmanie z dnia 24 01 2024 .pdf pdf 334 2024-01-24 15:40:08 Public message
Wyjaśnienia nr 3 24 01 2024 .pdf pdf 100.11 2024-01-24 15:40:08 Public message
Załącznik nr 1.1. do SWZ po zmianie nr 2 z dnia 22 01 2024r. Formularz oferowanego sprzętu OPZ -część 1 zamówienia .docx docx 78.2 2024-01-24 15:40:08 Public message
Wyjaśnienia nr 4 29 01 2024 .pdf pdf 82.67 2024-01-29 11:41:57 Public message
Załącznik nr 1.1. do SWZ po zmianie nr 4 z dnia 29 01 2024r. Formularz oferowanego sprzętu OPZ -część 1 zamówienia .docx docx 82.21 2024-01-29 11:41:57 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26 01 2024.pdf pdf 37.66 2024-01-26 16:56:41 Public message
SWZ po zmanie z dnia 26 01 2024 .pdf pdf 334.87 2024-01-26 16:56:41 Public message
Wyjaśnienia nr 4 26 01 2024 .pdf pdf 232.82 2024-01-26 16:56:41 Public message
Załacznik nr 4.2. dla części 2 zamówienia_.pdf pdf 201.71 2024-01-26 16:56:41 Public message
Załącznik nr 1.1. do SWZ po zmianie nr 3 z dnia 26 01 2024r. Formularz oferowanego sprzętu OPZ -część 1 zamówienia .docx docx 81.36 2024-01-26 16:56:41 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 65.76 2024-02-01 15:40:13 Public message
Zawiadomienie o wyborze- strona internetowa- cz.1.pdf pdf 89.41 2024-02-15 16:11:21 Public message
Zawiadomienie o wyborze- strona internetowa- cz.1.pdf pdf 88.86 2024-02-15 16:19:39 Public message

Announcements

2024-02-15 16:19 Renata Bandura Dzień dobry.

Zamawiający przesyła Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II zamówienia.
Z poważaniem, Renata Bandura

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-02-15 16:11 Renata Bandura Dzień dobry.

Zamawiający przesyła Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 zamówienia.

Z poważaniem, Renata Bandura

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-02-01 15:40 Renata Bandura Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o złożony [...].pdf

2024-02-01 13:56 Renata Bandura Zamawiający uzupełnia treść komunikatu o środkach przeznaczonych na sfinalizowanie zamówienia w podziale na części.
Zamawiający informuje, iż na realizację części 1 zamówienia przeznacza kwotę 377 100,00 zł brutto;
Zamawiający informuje, iż na realizację części 2 zamówienia przeznacza kwotę 108 000,00 zł brutto.
2024-02-01 13:05 Renata Bandura Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia przeznacza kwotę 485100,00 zł

Z poważaniem, Renata Bandura.
2024-01-29 11:41 Renata Bandura Zamawiający przesyła Wyjaśnienia treści SWZ nr 5 oraz Załącznik nr 1.1 do SWZ część I zamówienia FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU NR 4 , PO ZMIANIE Z DNIA 29-01-2024 r. Z poważaniem, Renata Bandura

Wyjaśnienia nr 4 29 [...].pdf

Załącznik nr 1.1. do [...].docx

2024-01-26 16:56 Renata Bandura Zamawiający przesyła Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26-01-2024r., SWZ po zmianie z dnia 216-01-2024r. , Wyjaśnienia treści SWZ nr 4 oraz Załącznik nr 1.1 do SWZ część I zamówienia FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU NR 3 , PO ZMIANIE Z DNIA 26-01-2024 r. oraz Załącznik nr 4.2 Umowa wzór po zmianie z dnia 26-01-2024r.

Z poważaniem, Renata Bandura

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ po zmanie z dnia [...].pdf

Wyjaśnienia nr 4 26 [...].pdf

Załacznik nr 4.2. dl [...].pdf

Załącznik nr 1.1. do [...].docx

2024-01-24 15:40 Renata Bandura Zamawiający przesyła Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Wyjaśnienia treści SWZ nr 3 oraz Załącznik nr 1.1 do SWZ część I zamówienia FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU NR 2 , PO ZMIANIE Z DNIA 24-01-2024 r. Z poważaniem, Renata Bandura

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ po zmanie z dnia [...].pdf

Wyjaśnienia nr 3 24 [...].pdf

Załącznik nr 1.1. do [...].docx

2024-01-22 12:21 Renata Bandura Zamawiający przesyła wyjaśnienia treści SWZ nr 2 oraz załącznik nr 1.1 do SWZ część I zamówienia FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU PO ZMIANIE Z DNIA 22-01-2024 r.
Z poważaniem,
Renata Bandura

Wyjaśnienia nr 2 22 [...].pdf

wYJAŚNIENIA TREŚCI s [...].pdf

Załącznik nr 1.1. do [...].docx

2024-01-18 11:25 Renata Bandura Zamawiający przesyła Wyjaśnienia nr 1 do SWZ
Z poważaniem,
Renata Bandura

Wyjaśnienia nr 1 18 [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 924