Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.2.2024 Świadczenie usług ogrodniczych na terenie Miasta Zakopane - 2 części

Deadlines:
Published : 17-01-2024 14:43:00
Placing offers : 16-02-2024 11:00:00
Offers opening : 16-02-2024 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U. UE (2).pdf pdf 908.74 2024-01-17 14:43:00 Proceeding
SWZ (2).pdf pdf 1226.7 2024-01-17 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy CZĘŚĆ 1 wraz z załącznikami.zip zip 39938.18 2024-01-17 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy CZĘŚĆ 2 wraz z załącznikami.zip zip 39129.01 2024-01-17 14:43:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (2).docx docx 87.72 2024-01-17 14:43:00 Proceeding
Informacja o zmianie treści SWZ (2).pdf pdf 308.88 2024-01-19 15:51:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf pdf 882.14 2024-01-19 15:51:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert (2).pdf pdf 448.12 2024-02-16 12:36:12 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej st (2).pdf pdf 518.09 2024-03-18 10:22:36 Public message

Announcements

2024-03-18 10:22 Ewa Stasik Szanowni Państwo, Zamawiający publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-16 12:36 Dominika Majerczyk Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-16 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 1 420 724,78 PLN gross w tym na część 1: 863 176,13 PLN gross i na część 2: 557 548,65 PLN brutto.
2024-02-13 15:17 Ewa Stasik UWAGA KOMUNIKAT !
Zapisy dotyczące dokumentu o nazwie "Oświadczenie personelu wykonawcy" w treści rozdziału XIV ust. 1 pkt 10 oraz rozdziału XXVI załącznik nr 11 SWZ znajdują się omyłkowo.
W niniejszym postępowaniu nie występuje dokument pod nazwą "Oświadczenie personelu wykonawcy".
2024-01-19 15:51 Ewa Stasik Zamawiający publikuje informację o zmianie treści SWZ.
UWAGA !
Zmiana terminu składania ofert z 15.02.2024 r. na 16.02.2024 r.

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1553