Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/2024 Zakup leków w ramach programu lekowego Aflibercept, Farycymab, Bewacyzumab

Deadlines:
Published : 17-01-2024 09:55:00
Placing offers : 25-01-2024 09:00:00
Offers opening : 25-01-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_1_2024.pdf pdf 952.7 2024-01-17 09:55:00 Proceeding
Zał_nr_1_Oferta.docx docx 893.86 2024-01-17 09:55:00 Proceeding
Zał_nr_2_1_Ośw_dot_podst_wykluczenia.docx docx 885.39 2024-01-17 09:55:00 Proceeding
Zał_nr_2_2_Ośw_wykonawcy_wykluczenie_art7_Ukraina.docx docx 892.64 2024-01-17 09:55:00 Proceeding
Zał_nr_2_3_Ośw_dot_speł_warunków.docx docx 886.78 2024-01-17 09:55:00 Proceeding
Zał_nr_3_Projekt umowy.pdf pdf 523.99 2024-01-17 09:55:00 Proceeding
Zał_nr_4_Grupa_kapitałowa.doc doc 942 2024-01-17 09:55:00 Proceeding
Zał_nr_5_Ośw_o_aktualności.doc doc 912.5 2024-01-17 09:55:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.17 2024-01-17 09:55:00 Proceeding
Zał_nr_1_1_3_Formularze_asortymentowo_cenowe.xlsx xlsx 15.71 2024-01-17 09:55:00 Proceeding
wyjaśnienia1901.pdf pdf 155.3 2024-01-19 13:23:54 Public message
sprostowanie informacji z otwarcia.pdf pdf 141.13 2024-01-29 08:45:32 Public message
Informacja z otwarcia2501.pdf pdf 172.36 2024-01-25 14:00:10 Public message
RP Formularz ofertowy-sig-sig.pdf pdf 883.49 2024-01-25 14:00:10 Public message
RP Formularz cenowy-sig-sig.pdf pdf 548.65 2024-01-25 14:00:10 Public message
zal_nr_1_oferta.BES.pdf pdf 231.96 2024-01-25 14:00:10 Public message
Formularz cenowy.BES.pdf pdf 100.04 2024-01-25 14:00:10 Public message
Formularz cenowy Bayer Urtica.pdf pdf 152.8 2024-01-25 14:00:10 Public message
Formularz oferta Bayer Urtica.pdf pdf 217.09 2024-01-25 14:00:10 Public message
3_zal_nr_1_oferta-sig.pdf pdf 530.36 2024-01-25 14:00:10 Public message
4_zal_nr_1_1_3_formularze_asortymentowo_cenowe-sig.pdf pdf 206.31 2024-01-25 14:00:10 Public message
Informacja o wyborze 060224.pdf pdf 182 2024-02-06 14:23:18 Public message

Announcements

2024-02-06 14:23 Paulina Kulma Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 działając na podstawie art. 253 ust. 1 uPzp, zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz.1605) poniżej 221 000 Euro na zakup leków w ramach programu lekowego – Aflibercept, Farycymab, Bewacyzumab Nr spr. ZP/1/2024, informuje o dokonanym na podstawie art. 239 ust. 1 uPzp wyborze najkorzystniejszej oferty, w załączeniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-29 08:45 Paulina Kulma Zamawiający dokonuje sprostowania informacji z otwarcia w zakresie oferty nr 3, w załączeniu.

sprostowanie informa [...].pdf

2024-01-25 14:00 Paulina Kulma Zgodnie z art 222 ust. 5 uPzp Zamawiający udostępnia informacje z otwarcia oraz na podstawie art. 74 ust. 1 pkt. 1 udostępnia oferty, jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

RP Formularz ofertow [...].pdf

RP Formularz cenowy- [...].pdf

zal_nr_1_oferta.BES. [...].pdf

Formularz cenowy.BES [...].pdf

Formularz cenowy Bay [...].pdf

Formularz oferta Bay [...].pdf

3_zal_nr_1_oferta-si [...].pdf

4_zal_nr_1_1_3_formu [...].pdf

2024-01-25 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 587 987,64 zł gross w podziale na pakiety: 1. 440 999,64 zł 2.144 288,00 zł 3. 587 987,64 zł
2024-01-19 13:23 Paulina Kulma Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

wyjaśnienia1901.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 451