Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZCM - ZP.270.4.2024.TP Usługi społeczne w zakresie przygotowywania i dystrybucji całodobowych posiłków dla pacjentów Zachodniego Centrum Medycznego sp. Z o.o. w Krośnie Odrz

Deadlines:
Published : 05-02-2024 10:40:00
Placing offers : 22-02-2024 08:00:00
Offers opening : 22-02-2024 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dodatek nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 22.58 2024-02-05 10:40:00 Proceeding
Dodatek nr 2 do SWZ formularz asortymentowo cenowy.xls xls 30.5 2024-02-05 10:40:00 Proceeding
Dodatek nr 3 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.docx docx 40.18 2024-02-05 10:40:00 Proceeding
Dodatek nr 4 do SWZ - wzór umowy.doc doc 321.5 2024-02-05 10:40:00 Proceeding
Dodatek nr 5 do SWZ - oświadczenie art. 125 ust. 1.doc doc 54.5 2024-02-05 10:40:00 Proceeding
Dodatek nr 6 oświadczenie o spełananiu warunkó udziału w postępowaniu.doc doc 41 2024-02-05 10:40:00 Proceeding
Dodatek nr 7 do SWZ oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 57 2024-02-05 10:40:00 Proceeding
Dodatek nr 8 do SWZ oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się.doc doc 34 2024-02-05 10:40:00 Proceeding
Dodatek nr 9 do SWZ oświadczenie ws. przedmiotu zamówienia.docx docx 13.04 2024-02-05 10:40:00 Proceeding
Dodatek nr 10 do SWZ Wykaz osób.doc doc 37.5 2024-02-05 10:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 577.53 2024-02-05 10:40:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 05.02.2024.pdf pdf 111.77 2024-02-05 10:40:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.02.24.pdf pdf 38.07 2024-02-09 11:20:59 Public message
Zmiana treści SWZ 09.02.2024.pdf pdf 126.6 2024-02-09 11:20:59 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.02.24.pdf pdf 46.94 2024-02-13 11:26:50 Public message
SWZ zmiana 13.02.24.pdf pdf 559.46 2024-02-13 11:26:50 Public message
Dodatek nr 3 zmiana 13.02.23 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 205.78 2024-02-13 11:26:50 Public message
Dodatek nr 4 do SWZ zmiana 13.02.24 - wzór umowy.pdf pdf 387.81 2024-02-13 11:26:50 Public message
Dodatek nr 6 zmiana 13.02.23 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 42.5 2024-02-13 11:26:50 Public message
Dodatek nr 7 zmiana 13.02.24 do SWZ oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 57.5 2024-02-13 11:26:50 Public message
Dodatek nr 8 zmiana 13.02.24 do SWZ oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się.doc doc 35.5 2024-02-13 11:26:50 Public message
Dodatek nr 1 do SWZ zmiana 13.02.24 - Formularz ofertowy.docx docx 22.22 2024-02-13 11:26:50 Public message
Wyjaśnienia 13.02.2024.pdf pdf 418.3 2024-02-14 07:16:20 Public message
Informacja z otwarcia 22.02.2024.pdf pdf 128.66 2024-02-22 08:54:21 Public message
Sprostowanie kwoty przeznaczonej na sfinansowaniee zamówienia.pdf pdf 137.65 2024-02-22 13:46:24 Public message
Informacja o wyborze strona intenet..pdf pdf 157.7 2024-03-06 13:25:57 Public message

Announcements

2024-03-06 13:25 Katarzyna Wojciechowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-22 13:46 Katarzyna Wojciechowska Korekta kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę 1 882 000,00zł brutto.
Uzasadnienie w załączeniu.

Sprostowanie kwoty p [...].pdf

2024-02-22 08:54 Katarzyna Wojciechowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-22 08:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę 2 250 000,00zł brutto
2024-02-14 07:16 Katarzyna Wojciechowska Odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia 13.02.20 [...].pdf

2024-02-13 11:26 Katarzyna Wojciechowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 oraz zmiany treści SWZ 13.02.2024

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ zmiana 13.02.24. [...].pdf

Dodatek nr 3 zmiana [...].pdf

Dodatek nr 4 do SWZ [...].pdf

Dodatek nr 6 zmiana [...].doc

Dodatek nr 7 zmiana [...].doc

Dodatek nr 8 zmiana [...].doc

Dodatek nr 1 do SWZ [...].docx

2024-02-09 11:20 Katarzyna Wojciechowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana treści SWZ

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ 09 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1153