Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RRG.271.4.2024 Budowa ul. Burskiego w Pasymiu

Deadlines:
Published : 12-01-2024 13:57:00
Placing offers : 30-01-2024 12:00:00
Offers opening : 30-01-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
kosztorys_ofertowy_Burskiego.pdf pdf 273.79 2024-01-15 09:29:25 Proceeding
Zał. nr 12 do SWZ - przedmiar.pdf pdf 332.01 2024-01-12 13:57:00 Proceeding
Zał. nr 11 do SWZ - Dokumentacja techniczna.pdf pdf 7128.01 2024-01-12 13:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.37 2024-01-12 13:57:00 Proceeding
SWZ - Budowa ul. Burskiego w Pasymiu.doc doc 1649.5 2024-01-12 13:57:00 Proceeding
Zał. nr 13 do SWZ - Specyfikacja Techniczna.pdf pdf 1385.72 2024-01-12 13:57:12 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf pdf 189.96 2024-01-30 09:42:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Budowa ul. Burskiego w Pasymiu.doc doc 25 2024-01-31 10:12:23 Public message
Oferta nr 1.zip zip 480.09 2024-01-31 10:13:47 Public message
Oferta nr 2.zip zip 1765.34 2024-01-31 10:13:47 Public message
Oferta nr 3.zip zip 1250.94 2024-01-31 10:13:47 Public message
Oferta nr 4.zip zip 645.71 2024-01-31 10:13:47 Public message
Oferta nr 5.zip zip 1075.25 2024-01-31 10:13:47 Public message
Oferta nr 6.zip zip 1657.05 2024-01-31 10:13:47 Public message
Oferta nr 7.zip zip 1010.63 2024-01-31 10:13:47 Public message
Oferta nr 8.zip zip 876.19 2024-01-31 10:13:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Budowa ul. Burskiego w Pasymiu.doc doc 25 2024-01-31 13:43:21 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 588.95 2024-02-08 14:00:26 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.16 2024-03-21 14:01:21 Public message
Protokół z postepowania.pdf pdf 3820.99 2024-04-18 10:04:45 Public message

Announcements

2024-04-18 10:04 Tomasz Lachowicz Protokół z postępowania

Protokół z postepowa [...].pdf

2024-03-21 14:01 Tomasz Lachowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-02-08 14:00 Tomasz Lachowicz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-01-31 13:43 Tomasz Lachowicz Informacja z otwarcia ofert - poprawiony adres Wykonawcy

Informacja z otwarci [...].doc

2024-01-31 10:13 Tomasz Lachowicz Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający - Gmina Pasym udostępnia oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ul. Burskiego w Pasymiu".

Oferta nr 1.zip

Oferta nr 2.zip

Oferta nr 3.zip

Oferta nr 4.zip

Oferta nr 5.zip

Oferta nr 6.zip

Oferta nr 7.zip

Oferta nr 8.zip

2024-01-31 10:12 Tomasz Lachowicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2024-01-30 09:42 Tomasz Lachowicz Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1198