Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.271.4.2024 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku i wielorazowego użytku stosowanego do operacji chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej

Ewa Chromik
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 11-01-2024 10:58:00
Placing offers : 31-01-2024 10:00:00
Offers opening : 31-01-2024 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 1151.45 2024-01-11 10:58:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 1747.83 2024-01-11 10:58:00 Proceeding
Zapytania i wyjaśnienia str. 1.jpg jpg 253.85 2024-01-24 13:28:00 Public message
Zapytania i wyjaśnienia str. 2.jpg jpg 247.99 2024-01-24 13:28:00 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane DZP.271.4.2024.pdf pdf 1161.21 2024-01-24 13:28:42 Public message
Wykaz z otwarcia.pdf pdf 79.1 2024-01-31 12:46:59 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 122.91 2024-02-27 14:49:06 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 55.96 2024-01-31 10:00:00 Public message

Announcements

2024-02-27 14:49 Ewa Chromik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-31 12:46 Ewa Chromik Informacja z otwarcia ofert

Wykaz z otwarcia.pdf

2024-01-31 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2024-01-24 13:28 Ewa Chromik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-01-24 13:28 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 1 str. 1

Zapytania i wyjaśnie [...].jpg

Zapytania i wyjaśnie [...].jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 697