Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPSWR.26.01.2024 Zakup paliw płynnych dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego

Marzena Chrzan
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej Department: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach
Deadlines:
Published : 09-01-2024 12:13:00
Placing offers : 17-01-2024 09:00:00
Offers opening : 17-01-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu (8).pdf pdf 112.81 2024-01-09 12:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 4939.22 2024-01-09 12:13:00 Proceeding
załączniki do SWZ (4).zip zip 257.04 2024-01-09 12:13:00 Proceeding
informacja dla wykonawców nr 1 - 15.01.2024 r..pdf pdf 1028.75 2024-01-15 11:44:10 Public message
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 132.32 2024-01-17 09:52:59 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 147.67 2024-01-17 12:38:36 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 266.25 2024-01-18 13:50:29 Public message

Announcements

2024-01-18 13:50 Marzena Chrzan informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-17 12:38 Marzena Chrzan informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-17 09:52 Marzena Chrzan informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

2024-01-15 11:44 Marzena Chrzan Informacja dla wykonawców nr 1

informacja dla wykon [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 248