Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.271.2.2024 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu medycznego laboratoryjnego przeznaczonych do wykonywania badań w Laboratoriach Analitycznych Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Ewa Chromik
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 09-01-2024 11:25:00
Placing offers : 19-01-2024 10:00:00
Offers opening : 19-01-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.zip zip 791.61 2024-01-09 11:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu podpisane.pdf pdf 1466.71 2024-01-09 11:33:18 Proceeding
Zapytania i wyjaśnienia nr 1.pdf pdf 58.29 2024-01-16 13:13:35 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 2.pdf pdf 181.27 2024-01-16 13:17:11 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 3.pdf pdf 77.82 2024-01-16 13:20:08 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 4.pdf pdf 73.98 2024-01-16 13:23:01 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 5.pdf pdf 187.96 2024-01-16 13:25:52 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 6.pdf pdf 61.56 2024-01-16 13:29:14 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 7.pdf pdf 65.77 2024-01-16 13:34:07 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 8.pdf pdf 83.3 2024-01-16 13:38:58 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 9.pdf pdf 80.98 2024-01-16 13:47:22 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 10.pdf pdf 60.74 2024-01-16 14:07:16 Public message
Wykaz z otwarcia ofert.pdf pdf 121.96 2024-01-19 13:13:41 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 158.4 2024-02-22 14:29:39 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 62.61 2024-01-19 10:00:00 Public message

Announcements

2024-02-22 14:29 Ewa Chromik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-05 13:27 Ewa Chromik The message was withdrawn by the Buyer.
2024-01-19 13:13 Ewa Chromik Informacja z otwarcia ofert

Wykaz z otwarcia ofe [...].pdf

2024-01-19 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2024-01-16 14:07 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 10

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2024-01-16 13:51 Ewa Chromik The message was withdrawn by the Buyer.
2024-01-16 13:47 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 9

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2024-01-16 13:38 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 8

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2024-01-16 13:34 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 7

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2024-01-16 13:29 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 6

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2024-01-16 13:25 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 5

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2024-01-16 13:23 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 4

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2024-01-16 13:20 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 3

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2024-01-16 13:17 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 2

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2024-01-16 13:13 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 1

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 763