Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2024 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Deadlines:
Published : 10-01-2024 11:02:00
Placing offers : 19-01-2024 10:00:00
Offers opening : 19-01-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU 08dc11ac-04b0-df49-3e1f-fa001140d576.pdf pdf 148.93 2024-01-10 11:02:00 Proceeding
SWZ z dn 10I2024.pdf pdf 1147.61 2024-01-10 11:02:00 Proceeding
Zał nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 68.5 2024-01-10 11:02:00 Proceeding
Zał nr 2 Formularz asortymentowo cenowy.docx docx 25.47 2024-01-10 11:02:00 Proceeding
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków .doc doc 43 2024-01-10 11:02:00 Proceeding
Zal nr 4 Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 650.43 2024-01-10 11:02:00 Proceeding
PYTANIA I ODP.pdf pdf 882.04 2024-01-16 14:17:13 Public message
ZMODYFIKOWANY zal nr 2 Formularz asortymentowo cenowy.docx docx 34.1 2024-01-16 14:17:13 Public message
ZMODYFIKOWANY zal nr 4 projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 655.53 2024-01-16 14:17:13 Public message
OSWIADCZENIE odbiorcy paliw gazowych Zal nr 4 do PPU.pdf pdf 360.07 2024-01-16 14:17:13 Public message
PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2.pdf pdf 715.13 2024-01-16 14:54:13 Public message
OSWIADCZENIE ODBIORCY paliw gazowych Zal nr 4 do PPU aktualna.pdf pdf 360.59 2024-01-16 14:54:13 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU.pdf pdf 738.04 2024-01-19 13:25:44 Public message
OGLOSZENIE O WYNIKU 08dc18ea-8fe9-581b-2985-340012017621.pdf pdf 84.88 2024-01-19 14:00:25 Public message

Announcements

2024-01-19 14:00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGLOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2024-01-19 13:25 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2024-01-19 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 390 000,00 zł brutto
2024-01-16 14:54 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu PYTANIA I ODP nr 2 oraz aktualny ZAŁĄCZNIK NR 4 do Projektowanych postanowień umowy (OSWIADCZENIE ODBIORCY PALIW GAZOWYCH AKTUALNY).

PYTANIA I ODPOWIEDZI [...].pdf

OSWIADCZENIE ODBIORC [...].pdf

2024-01-16 14:17 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz:
- ZMODYFIKOWANY Zał. nr 2 do SWZ,
- ZMODYFIKOWANY Zał. nr 4 do SWZ
- Załącznik nr 4 do Projektowanych postanowień umowy (oświadczenie odbiorcy paliw gazowych).

PYTANIA I ODP.pdf

ZMODYFIKOWANY zal nr [...].docx

ZMODYFIKOWANY zal nr [...].pdf

OSWIADCZENIE odbiorc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 205