Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZCM - ZP.270.3.2024.TP Dostawa produktów leczniczych do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. postępowanie 2

Deadlines:
Published : 10-01-2024 08:41:00
Placing offers : 26-01-2024 08:00:00
Offers opening : 26-01-2024 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dodatek nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 93 2024-01-10 08:41:00 Proceeding
Dodatek nr 2 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy.ods ods 42.68 2024-01-10 08:41:00 Proceeding
Dodatek nr 3 do SWZ oświadczenie z art. 125 .doc doc 51.5 2024-01-10 08:41:00 Proceeding
Dodatek nr 4 do SWZ projket umowy.pdf pdf 339.67 2024-01-10 08:41:00 Proceeding
Dodatek nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie.doc doc 40.5 2024-01-10 08:41:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.71 2024-01-10 08:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 540.55 2024-01-10 08:41:00 Proceeding
Wyjaśnienia 17.01.2024doc.pdf pdf 226.43 2024-01-17 13:29:30 Public message
SWZ zmiana.pdf pdf 520.99 2024-01-17 13:29:30 Public message
Dodatek nr 2 do SWZ zmiana 17.01.24 formularz asortymentowo-cenowy.ods ods 43.11 2024-01-17 13:29:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.01.2024.pdf pdf 37.3 2024-01-17 13:29:30 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 178.79 2024-01-26 14:08:16 Public message
Informacja o wyborze art. 253 ust. 2 str. internet..pdf pdf 255.93 2024-02-12 11:37:14 Public message
Informacja o unieważnieniu .pdf pdf 144.79 2024-02-12 11:39:17 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA_Asclepios SA_Krosno Odrz..7z 7z 1700.78
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta Urtica 77648 Krosno Odrzańskie.7z 7z 1309.62
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta przetargowa NEUCA.zip zip 1850.36

Announcements

2024-02-12 11:39 Katarzyna Wojciechowska Unieważnienie pakiet 12, 23, 29

Informacja o unieważ [...].pdf

2024-02-12 11:37 Katarzyna Wojciechowska Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-26 14:08 Katarzyna Wojciechowska Informacja po otwarciu ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-26 08:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia:
Pakiet 1 - 200 200,00zł
Pakiet 6 - 267 450,00zł
Pakiet 10 - 83 550,00zł
Pakiet 12 - 9 500,00zł
Pakiet 19 - 1 800,00zł
Pakiet 23 - 1 900,00zł
Pakiet 27 - 1 110,00zł
Pakiet 28 - 1 400,00zł
Pakiet 29 - 27 850,00zł
2024-01-17 13:29 Katarzyna Wojciechowska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

Wyjaśnienia 17.01.20 [...].pdf

SWZ zmiana.pdf

Dodatek nr 2 do SWZ [...].ods

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 609