Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.1.2024.MJ Odnowienie drogi szutrowej w kierunku zejścia na plażę nr 16

Małgorzata Janczak
Gmina Miejska Łeba
Deadlines:
Published : 08-01-2024 11:20:00
Placing offers : 26-01-2024 11:00:00
Offers opening : 26-01-2024 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania 360.000,00zł brutto

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.59 2024-01-08 11:20:00 Proceeding
SWZ.docx docx 95.64 2024-01-08 11:20:00 Proceeding
Załącznik 7 do SWZ.docx docx 18.9 2024-01-08 11:20:00 Proceeding
Załącznik 9 do SWZ.docx docx 18.84 2024-01-08 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - projekt umowy.pdf pdf 299.76 2024-01-08 11:20:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 60.31 2024-01-23 08:09:15 Public message
wyjaśnienia I.pdf pdf 150.93 2024-01-23 08:09:15 Public message
Zmiana treści SWZ I.pdf pdf 217.52 2024-01-23 08:09:15 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 105.09 2024-01-26 12:15:59 Public message
zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 102.17 2024-01-30 08:21:00 Public message

Announcements

2024-01-30 08:21 Małgorzata Janczak Przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-01-26 12:15 Małgorzata Janczak Przekazuję zestawienie ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2024-01-23 08:09 Małgorzata Janczak Przekazuję wyjaśnienia treści SWZ, zmianę treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienia I.pdf

Zmiana treści SWZ I. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 738