Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZCM - ZP.270.2.2024.TP Dostawa i montaż windy w budynku A Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskie

Deadlines:
Published : 08-01-2024 08:29:00
Placing offers : 23-01-2024 12:00:00
Offers opening : 23-01-2024 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08.01.23.pdf pdf 97.95 2024-01-08 08:29:12 Proceeding
SWZ winda.pdf pdf 548.17 2024-01-08 08:29:00 Proceeding
Dodatek nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 22.44 2024-01-08 08:29:00 Proceeding
Dodatek nr 2 do SWZ wymagane prametry techniczne.odt odt 24.74 2024-01-08 08:29:00 Proceeding
Dodatek nr 3 do SWZ program funkcjonalno-użytkowy.pdf pdf 145.08 2024-01-08 08:29:00 Proceeding
Dodatek nr 5 do SWZ - oświadczenie art. 125.doc doc 57.5 2024-01-08 08:29:00 Proceeding
Dodatek nr 6 do SWZ oświadczenie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby.doc doc 48 2024-01-08 08:29:00 Proceeding
Dodatek nr 7 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie.doc doc 40.5 2024-01-08 08:29:00 Proceeding
Dodatek nr 8 do SWZ wykaz dostaw.docx docx 13.72 2024-01-08 08:29:00 Proceeding
Dodatek nr 4 do SWZ wzór umowy.pdf pdf 263.94 2024-01-08 08:29:00 Proceeding
Wyjaśnienia 11.01.24.pdf pdf 149 2024-01-11 11:44:30 Public message
Wyjaśnienia cz. II z dnia 17.01.24.pdf pdf 228.11 2024-01-17 13:41:36 Public message
Dodatek nr 2 do SWZ zmiana 17.01.2024 wymagane prametry techniczne.odt odt 24.12 2024-01-17 13:41:36 Public message
Dodatek nr 3 do SWZ zmiana 17.01.2024 program funkcjonalno-użytkowy.pdf pdf 145.19 2024-01-17 13:41:36 Public message
Wyjaśnienia cz. III 19.01.24.pdf pdf 144 2024-01-19 12:32:27 Public message
Informacja z otwarcia 23.01.2024.pdf pdf 127.82 2024-01-23 13:45:20 Public message
Informacja o wyborze strona internet..pdf pdf 155.47 2024-02-06 12:30:48 Public message
uniewaznienie wybory najkorzystniejszej oferty Wykonawców.pdf pdf 122.59 2024-02-08 12:45:37 Public message
Powtórzenie czynności 08.02.2024 Informacja o wyborze strona internet..pdf pdf 155.52 2024-02-08 13:15:34 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Protokół z wizji lokalnej Krosno Odrzańskie_.pdf pdf 313.66
KRS Wykonawcy 16.01.2024.pdf pdf 150.55
Dodatek nr 3 do SWZ - oświadczenie art. 125 Krosno Odrzańskie_.pdf pdf 542.88
Dodatek nr 2 do SWZ wymagane prametry techniczne Krosno Odrzańskie.pdf pdf 478.28
Dodatek nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Krosno Odrzańskie.pdf pdf 843.3
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Dodatek nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 388.06
Dodatek nr 2 do SWZ zmiana 17.01.2024 wymagane prametry techniczne.pdf pdf 217.92
Dodatek nr 5 do SWZ - oświadczenie art. 125.pdf pdf 352.62
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Dodatek nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 387.36
Dodatek nr 2 do SWZ zmiana 17.01.2024 wymagane prametry techniczne.pdf pdf 228.59
Dodatek nr 5 do SWZ - oświadczenie art. 125.pdf pdf 345.5
KRS 09.01.2024.pdf pdf 148.71

Announcements

2024-02-08 13:15 Katarzyna Wojciechowska Powtórzenie wybór najkorzystniejszej oferty

Powtórzenie czynnośc [...].pdf

2024-02-08 12:45 Katarzyna Wojciechowska Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

uniewaznienie wybory [...].pdf

2024-02-06 12:30 Katarzyna Wojciechowska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-23 13:45 Katarzyna Wojciechowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-23 12:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający przeznacza na realizację zamówienia wynosi 387 800,00 zł brutto
2024-01-19 12:32 Katarzyna Wojciechowska Wyjaśnienia cz. 3

Wyjaśnienia cz. III [...].pdf

2024-01-17 13:41 Katarzyna Wojciechowska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

Wyjaśnienia cz. II z [...].pdf

Dodatek nr 2 do SWZ [...].odt

Dodatek nr 3 do SWZ [...].pdf

2024-01-11 11:44 Katarzyna Wojciechowska Wyjaśnienia do pytań

Wyjaśnienia 11.01.24 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 613