Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IUE.271.13.2023 „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna”

Janusz Bryg
Gmina Czarna
Deadlines:
Published : 29-12-2023 13:50:00
Placing offers : 23-01-2024 12:00:00
Offers opening : 23-01-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 128.63 2023-12-29 13:50:00 Proceeding
SWZ i zalaczniki.zip zip 433.09 2023-12-29 13:50:00 Proceeding
wyjaśnienie.pdf pdf 432.33 2024-01-08 14:03:36 Public message
Zmiana_ogłoszenia.pdf pdf 35.26 2024-01-08 14:03:36 Public message
Odpowiedź na pytania nr 1.pdf pdf 2309.55 2024-01-09 08:26:04 Public message
Odpowiedź na pytania nr 2.pdf pdf 977.32 2024-01-09 08:26:04 Public message
Zmiana treści SWZ nr2.pdf pdf 387.5 2024-01-10 09:24:05 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 3.pdf pdf 1135.1 2024-01-10 09:25:10 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 38.64 2024-01-10 09:25:56 Public message
Wyjaśnienia nr 4.pdf pdf 2969.54 2024-01-12 12:48:52 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 4.pdf pdf 2969.54 2024-01-12 13:37:25 Public message
2023-13-01 Formularz OFERTA.docx docx 58.28 2024-01-22 08:55:09 Public message
kwota w budżecie .pdf pdf 137.99 2024-01-23 08:30:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 655.88 2024-01-24 08:53:38 Public message
Sprostowanie wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1323.37 2024-03-18 09:24:43 Public message
Ogłoszenie o wyniku Modernizacja oświetlenia.pdf pdf 778.2 2024-03-14 09:04:27 Public message
unieważnienie czynności wyboru.pdf pdf 212.93 2024-04-19 12:15:56 Public message
Ogłoszenie o wyniku Modernizacja oświetlenia po KIO.pdf pdf 1305.5 2024-04-30 10:51:42 Public message

Announcements

2024-04-30 10:51 Janusz Bryg Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po uzupełnieniu zgodnie z wyrokiem KIO

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-04-19 12:15 Janusz Bryg Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty

unieważnienie czynno [...].pdf

2024-03-18 09:24 Janusz Bryg W załączeniu przesyłamy Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Sprostowanie wyboru [...].pdf

2024-03-14 09:04 Janusz Bryg Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-01-24 08:53 Janusz Bryg Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-23 08:30 Janusz Bryg W załączeniu informacja o kwocie środków jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna".

kwota w budżecie .pd [...].pdf

2024-01-22 08:55 Janusz Bryg W załączniku prawidłowy formularz oferty.

2023-13-01 Formularz [...].docx

2024-01-12 13:37 Janusz Bryg Odpowiedzi na pytania nr 4

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-01-12 12:48 Janusz Bryg Odpowiedzi na pytania nr 4

Wyjaśnienia nr 4.pdf

2024-01-10 09:25 Janusz Bryg Zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2024-01-10 09:25 Janusz Bryg Odpowiedzi na pytania nr 3

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-01-10 09:24 Janusz Bryg Wyjaśnienie treści swz nr 2

Zmiana treści SWZ nr [...].pdf

2024-01-09 08:26 Janusz Bryg Odpowiedzi na pytania nr 1 i nr 2

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2024-01-08 14:03 Janusz Bryg Wyjaśnienie nr 1

wyjaśnienie.pdf

Zmiana_ogłoszenia.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4183