Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 8/2023 Sprzątanie i utrzymanie terenów zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz z pielęgnacją terenów zielonych przy obiektach będących w administracji „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 28-12-2023 18:44:00
Placing offers : 05-01-2024 10:00:00
Offers opening : 05-01-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 122.79 2023-12-28 18:44:00 Proceeding
SWZ 8.2023.pdf pdf 732.8 2023-12-28 18:44:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK 10A i 10B.xlsx xlsx 13.75 2023-12-28 18:44:00 Proceeding
załącznik nr 1 OPZ.pdf pdf 417.5 2023-12-28 18:44:00 Proceeding
załącznik nr 5 wzór umowy.pdf pdf 265.02 2023-12-28 18:44:00 Proceeding
Załączniki nr 2,3,4,6,7,8,9,11.docx docx 56.98 2023-12-28 18:44:00 Proceeding
Kwota przeznaczona.pdf pdf 434.36 2024-01-05 10:02:39 Public message
Informacja z otwarcia 05.01.2024.pdf pdf 436.46 2024-01-09 08:22:42 Public message
Informacja o wyniku 25.01.24.pdf pdf 453.45 2024-01-25 19:34:42 Public message

Announcements

2024-01-25 19:34 Użytkownik APM Informacja o wyniku

Informacja o wyniku [...].pdf

2024-01-09 08:22 Użytkownik APM Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-05 10:02 Użytkownik APM Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

Kwota przeznaczona.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 289