Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FW/ZM/12/2023 Kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i utraty zysku Fabryka Wody Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy

Deadlines:
Published : 29-12-2023 12:57:00
Placing offers : 15-01-2024 12:00:00
Offers opening : 15-01-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 130.89 2023-12-29 12:57:00 Proceeding
Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf pdf 570.91 2023-12-29 12:57:00 Proceeding
Zal 1 do SWZ formularz oferty.docx docx 25.97 2023-12-29 12:57:00 Proceeding
Zal 1a do SWZ formularz kalkulacji składki.xlsx xlsx 12.96 2023-12-29 12:57:00 Proceeding
Zal 2 do SWZ oswiadczenie wykluczenie.docx docx 21.93 2023-12-29 12:57:00 Proceeding
Zal 3 do SWZ oswiadczenie warunki.docx docx 22.53 2023-12-29 12:57:00 Proceeding
Zal 4 do SWZ wykaz podstaw wykluczenia.pdf pdf 363.61 2023-12-29 12:57:00 Proceeding
Zal 5 do SWZ Wzór umowy.pdf pdf 405.51 2023-12-29 12:57:00 Proceeding
Zal 6 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 346.73 2023-12-29 12:57:00 Proceeding
Zal 6a do SWZ informacje underwritingowe.pdf pdf 360.96 2023-12-29 12:57:00 Proceeding
Zal 6b do SWZ wykaz maszyn.xlsx xlsx 12.28 2023-12-29 12:57:00 Proceeding
Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 1.pdf pdf 36.24 2024-01-08 15:16:57 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_1.pdf pdf 809.36 2024-01-08 15:16:57 Public message
Zal 6 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia_zmodyfikowany 08012024.pdf pdf 262.47 2024-01-08 15:16:57 Public message
Załącznik nr 1 do pytania i odpowiedzi_1 - wykaz sprzętu elektronicznego.xlsx xlsx 13.49 2024-01-08 15:16:57 Public message
Załącznik nr 2 do pytania i odpowiedzi_1 - arkusz wyliczenia sumy ubezpieczenia utraty zysku.xlsx xlsx 12.14 2024-01-08 15:16:57 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_2.pdf pdf 211.2 2024-01-09 14:17:54 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_3.pdf pdf 223.3 2024-01-10 15:15:31 Public message
Załącznik nr 1 do pytania i odpowiedzi_3 - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.pdf pdf 6052.8 2024-01-10 15:15:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 122.92 2024-01-15 12:43:34 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 211.51 2024-01-19 12:39:39 Public message
Ogloszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 64.29 2024-01-30 14:22:26 Public message

Announcements

2024-01-30 14:22 Paulina Łagiewka W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogloszenie o wyniku [...].pdf

2024-01-19 12:39 Paulina Łagiewka W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-15 12:43 Paulina Łagiewka W załączeniu informacja z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 15.01.2024 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-15 12:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 470.000,00 zł brutto
2024-01-10 15:15 Paulina Łagiewka Zamawiający informuje, iż w dniu 10.01.2024 r. zamieścił wyjaśnienie treści SWZ nr 3.

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 1 do py [...].pdf

2024-01-09 14:17 Paulina Łagiewka Zamawiający informuje, iż w dniu 09.01.2024 r. zamieścił wyjaśnienie treści SWZ nr 2.

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

2024-01-08 15:16 Paulina Łagiewka Zamawiający informuje, iż w dniu 08.01.2024 r. zamieścił wyjaśnienie treści SWZ nr 1 wraz z modyfikacją SWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienił termin składania, otwarcia ofert i wniesienia wadium na dzień 15.01.2024 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.01.2024 r., o godz. 12:15.

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Zal 6 do SWZ Opis pr [...].pdf

Załącznik nr 1 do py [...].xlsx

Załącznik nr 2 do py [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 716