Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.58.2023.ZP3 Dostawa oleju napędowego ON na terenie Gminy Białe Błota w latach 2024-2025

Claudia Jesa Skorzewska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 28-12-2023 12:40:00
Placing offers : 11-01-2024 10:00:00
Offers opening : 11-01-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 58.zip zip 9170.08 2023-12-28 12:40:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.01.2024.docx docx 530.27 2024-01-11 14:09:29 Public message
informacja z otwarcia ofert 58..pdf pdf 353.19 2024-01-11 14:09:29 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty 58..pdf pdf 578.19 2024-01-25 08:21:38 Public message
wybór oferty najkorzystniejszej 58.docx docx 532.1 2024-01-25 08:21:38 Public message

Announcements

2024-01-25 08:21 Claudia Jesa Skorzewska ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 1 ustawy Pzp, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Ofertę nr 1 złożoną przez NAFTPOL HURT Sp. z o.o., Stopka 7, 86-010 Koronowo z ceną gross 427 744,80zł.

(słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery 80 /100)

zawiadomienie o wybo [...].pdf

wybór oferty najkorz [...].docx

2024-01-11 14:09 Claudia Jesa Skorzewska Dostawa oleju napędowego ON na terenie Gminy Białe Błota w latach 2024-2025.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.; zwaną dalej ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota niezwłocznie po otwarciu ofert, które odbyło się 11.01.2024 r. godz. 10:15, zamieszcza informacje dotyczące zestawienia ofert wraz z informacjami odczytanymi podczas ich otwarcia.

Informacja z otwarci [...].docx

informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-11 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 250 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 347