Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.272.25.2023 Dostawa gazu propan do celów grzewczych

Sebastian Cichy
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej Department: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Deadlines:
Published : 22-12-2023 13:01:00
Placing offers : 03-01-2024 09:00:00
Offers opening : 03-01-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.19 2023-12-22 13:01:00 Proceeding
Specyfikacja_Warunków_Zamówienia.pdf pdf 611.54 2023-12-22 13:01:00 Proceeding
załącznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx docx 30.38 2023-12-22 13:01:00 Proceeding
załącznik_nr_2_wzór_umowy.docx docx 147.55 2023-12-22 13:01:00 Proceeding
załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docx docx 30.65 2023-12-22 13:01:00 Proceeding
załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docx docx 29.87 2023-12-22 13:01:00 Proceeding
załącznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx docx 27.96 2023-12-22 13:01:00 Proceeding
załącznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx docx 30.85 2023-12-22 13:01:00 Proceeding
załącznik_nr_5_oswiadczenie_o_podwykonawcach.docx docx 31.17 2023-12-22 13:01:00 Proceeding
załącznik_nr_6_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzielenie_zamówienia.docx docx 26.77 2023-12-22 13:01:00 Proceeding
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 157.66 2024-01-03 10:02:10 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 189.18 2024-01-03 15:22:33 Public message
Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf pdf 533.5 2024-01-12 14:58:53 Public message

Announcements

2024-01-12 14:58 Sebastian Cichy Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej

Zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2024-01-03 15:22 Sebastian Cichy Informacja_z_otwarcia_ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2024-01-03 10:02 Sebastian Cichy Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 321