Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IPZ.271.17.2023 Rozbudowa części drogi gminnej nr 104029P – ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo

Kaja Kotowicz-Przeorska
Gmina Zakrzewo
Deadlines:
Published : 21-12-2023 11:42:00
Placing offers : 09-01-2024 10:00:00
Offers opening : 09-01-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IPZ.271.17.2023 - SWZ.pdf pdf 545.8 2023-12-21 11:42:00 Proceeding
01_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.12 2023-12-21 11:42:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 2580.67 2023-12-21 11:42:00 Proceeding
Promesa_wstepna_1a9d1fb1-1a28-44a3-9ad5-08dbc4629909-sig-sig-1.pdf pdf 581.92 2023-12-21 11:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7_Dokumentacja projektowa.zip zip 99556.33 2023-12-21 11:42:00 Proceeding
IPZ.271.17.2023 - Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 195.6 2024-01-03 11:21:58 Public message
IPZ.271.17.2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 177.24 2024-01-09 11:04:02 Public message
IPZ.271.17.2023 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf pdf 198.92 2024-01-19 13:18:13 Public message

Announcements

2024-01-19 13:18 Kaja Kotowicz-Przeorska Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty IPZ.271.17.2023 z dnia 19 stycznia 2024 roku.

IPZ.271.17.2023 Rozs [...].pdf

2024-01-09 11:04 Kaja Kotowicz-Przeorska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert IPZ.271.17.2023 z dnia 9 stycznia 2024 roku.

IPZ.271.17.2023 Info [...].pdf

2024-01-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 4.526.315,00 zł brutto.
2024-01-03 11:21 Kaja Kotowicz-Przeorska Zamawiający przekazuje wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

IPZ.271.17.2023 - Wy [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 736