Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.252.I.1.2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wąsewo - Brzezienko - Wólka Brzezińska

Deadlines:
Published : 11-01-2024 09:22:00
Placing offers : 26-01-2024 10:00:00
Offers opening : 26-01-2024 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.01.2024.pdf pdf 175.75 2024-01-11 09:22:00 Proceeding
2. SWZ - TP z możliwością negocjacji.pdf pdf 821.63 2024-01-11 09:22:00 Proceeding
3. Załączniki w formie edytowalnej.docx docx 163.69 2024-01-11 09:22:00 Proceeding
4. PPU.docx docx 167.36 2024-01-11 09:22:00 Proceeding
5. Dokumentacja projektowa.zip zip 34590.07 2024-01-11 09:22:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.01.2024.pdf pdf 199.91 2024-01-26 12:01:52 Public message
Informacja o wyborze - Platforma.pdf pdf 231.47 2024-02-09 10:01:16 Public message

Announcements

2024-02-09 10:01 Milena Mróz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.02.2024r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-26 12:01 Milena Mróz Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.01.2024r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-26 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 2 050 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 705