Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ADM.3810.4.2023, Dostawa energii elektrycznej na lata 2024 - 2025

Deadlines:
Published : 22-12-2023 15:00:00
Placing offers : 08-01-2024 12:00:00
Offers opening : 08-01-2024 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.91 2023-12-22 15:00:00 Proceeding
SWZ_Torun_Biblioteka.pdf pdf 398.56 2023-12-22 15:00:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 24.99 2023-12-22 15:00:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 39.84 2023-12-22 15:00:00 Proceeding
Zal_3_1_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 75.5 2023-12-22 15:00:00 Proceeding
Zal_3_2_Oswiadczenie_podmiotu_udost.doc doc 72 2023-12-22 15:00:00 Proceeding
Zal_4_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 28.11 2023-12-22 15:00:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 37.5 2023-12-22 15:00:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 18.19 2023-12-22 15:00:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 26.68 2023-12-22 15:00:00 Proceeding
Zal_7_Wykaz_dostaw.doc doc 66 2023-12-22 15:00:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.docx docx 82.82 2023-12-22 15:00:00 Proceeding
Pytania_i_odpowiedzi_01.pdf pdf 107.68 2023-12-28 14:00:40 Public message
Zal_1a_Wykaz_PPE_ZMIANA_01.xlsx xlsx 18.34 2023-12-28 14:01:15 Public message
INFORMACJA_OTWARCIE_OFERT.pdf pdf 82.89 2024-01-08 13:33:07 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 850.35 2024-01-15 15:03:45 Public message
08dc295f-914a-9612-c58c-820011b43451.pdf pdf 88.57 2024-02-09 14:22:42 Public message

Announcements

2024-02-09 14:22 Piotr Skrzyński Ogłoszenie o wyniku postępowania

08dc295f-914a-9612-c [...].pdf

2024-01-15 15:03 Piotr Skrzyński Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-08 13:33 Piotr Skrzyński Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA_OTWARCIE_ [...].pdf

2024-01-08 12:24 Piotr Skrzyński Kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie przedmiotu zamówienia :
Część 1 zamówienia - 266 698,81 zł
Część 2 zamówienia - 381 822,01 zł
2023-12-28 14:01 Piotr Skrzyński Zmiana Załącznika 1a do SWZ

Zal_1a_Wykaz_PPE_ZMI [...].xlsx

2023-12-28 14:00 Piotr Skrzyński Pytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 528