Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.260.23.2023 Dostawa pokarmu dla ryb, gadów i ptaków w roku 2024

Deadlines:
Published : 21-12-2023 09:14:00
Placing offers : 29-12-2023 09:00:00
Offers opening : 29-12-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.58 2023-12-21 09:14:00 Proceeding
DZIAŁ I SWZ art. 275 pkt 2 Pokarm dla ryb, gadów.pdf pdf 457.88 2023-12-21 09:14:00 Proceeding
DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia Pokarm dla ryb....pdf pdf 185.56 2023-12-21 09:14:00 Proceeding
DZIAŁ III Istotne postanowienia umowy Pokarm dla ryb....pdf pdf 180.34 2023-12-21 09:14:00 Proceeding
Zal nr 2 - Formularz cenowy cz.1.xlsx xlsx 11.66 2023-12-21 09:14:00 Proceeding
Zal nr 3 - Formularz cenowy cz.2.xlsx xlsx 11.86 2023-12-21 09:14:00 Proceeding
Zal nr 4 - Formularz cenowy cz.3.xlsx xlsx 11.86 2023-12-21 09:14:00 Proceeding
Zal nr 5 - Formularz cenowy cz.4.xlsx xlsx 12.76 2023-12-21 09:14:00 Proceeding
Zal nr 6 - Formularz cenowy cz.5.xlsx xlsx 11.4 2023-12-21 09:14:00 Proceeding
Zal nr 7 - Formularz cenowy cz.6.xlsx xlsx 12.49 2023-12-21 09:14:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.doc doc 92 2023-12-21 09:14:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 364.91 2023-12-29 11:13:33 Public message
INFORMACJA O WYBORZE.pdf pdf 760.97 2024-01-03 12:41:56 Public message

Announcements

2024-01-03 12:41 Anna Cholewińska Wybór najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-12-29 11:13 Anna Cholewińska Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-12-29 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 163.995,19 zł gross w tym dla:
Części 1 - 49.480,55 zł brutto,
Części 2 - 23.169,96 zł brutto,
Części 3 - 25.637,04 zł brutto,
Części 4 - 55.408,55 zł brutto,
Części 5 - 2.481,89 zł brutto,
Części 6 - 7.817,20 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 267