Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.19.2023 „Budowa remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z domem sołeckim w miejscowości Chynowie”

Anna Kankowska
Gmina Gniewino
Deadlines:
Published : 20-12-2023 15:24:00
Placing offers : 15-01-2024 10:00:00
Offers opening : 15-01-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie BZP.pdf pdf 120.34 2023-12-20 15:24:00 Proceeding
SWZ - OSP Chynowie wraz z domem sołeckim.pdf pdf 424.17 2023-12-20 15:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz ofertowy.docx docx 51.3 2023-12-20 15:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 do 10.docx docx 53.61 2023-12-20 15:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 11 - projekt umowy- częśc I i część II.pdf pdf 324.54 2023-12-20 15:24:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Opis przedmiotu zamowienia - część II.pdf pdf 299.45 2023-12-20 15:24:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna.zip zip 46586.25 2023-12-20 15:24:00 Proceeding
wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 663.58 2023-12-27 15:04:05 Public message
Wyjasnienie nr 1.zip zip 14146.08 2023-12-27 15:04:05 Public message
wyjaśnienie nr 2.pdf pdf 200.82 2023-12-27 15:04:55 Public message
ogłoszenie o zmianie BZP.pdf pdf 35.23 2023-12-27 15:04:55 Public message
SWZ - OSP Chynowie wraz z domem sołeckim - zmiana terminu.pdf pdf 424.69 2023-12-27 15:04:55 Public message
wyjaśnienie nr 3.pdf pdf 189.07 2024-01-04 08:23:41 Public message
wyjaśnienie nr 4.pdf pdf 215.59 2024-01-04 12:34:48 Public message
wyjaśnienie nr 7.pdf pdf 208.74 2024-01-05 08:59:24 Public message
ogłoszenie o zmianie nr 2 BZP.pdf pdf 35.23 2024-01-05 08:59:24 Public message
SWZ - OSP Chynowie wraz z domem sołeckim - zmiana terminu nr 2.pdf pdf 425.05 2024-01-05 08:59:24 Public message
wyjaśnienie nr 6.pdf pdf 331.7 2024-01-08 13:15:11 Public message
SWZ - OSP Chynowie wraz z domem sołeckim - zmiana terminu nr 3.pdf pdf 425.09 2024-01-10 15:57:13 Public message
wyjaśnienie nr 9 i 10.pdf pdf 261.41 2024-01-10 15:57:13 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Opis przedmiotu zamowienia - część II - zmiana.pdf pdf 286.53 2024-01-10 15:57:13 Public message
ogłoszenie o zmianie nr 3 BZP.pdf pdf 35.23 2024-01-10 15:57:13 Public message
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-sig.pdf pdf 327.19 2024-01-15 10:00:21 Public message
wyjaśnienie nr 5.pdf pdf 174.08 2024-01-11 15:13:03 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Opis przedmiotu zamowienia - część II - zmiana 2.pdf pdf 418.7 2024-01-11 15:13:03 Public message
wyjaśnienie nr 8.pdf pdf 186.12 2024-01-11 15:14:13 Public message
wyjaśnienie nr 11.pdf pdf 237.01 2024-01-11 15:15:28 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Opis przedmiotu zamowienia - część II - zmiana 2.pdf pdf 418.7 2024-01-11 15:15:28 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz ofertowy - zmiana 2.docx docx 50.87 2024-01-11 15:15:28 Public message
informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 546.86 2024-01-15 11:32:07 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 503.44 2024-01-29 11:49:21 Public message

Announcements

2024-01-29 11:49 Anna Kankowska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-15 11:32 Anna Kankowska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-15 10:00 Anna Kankowska Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

2024-01-11 15:15 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 11

wyjaśnienie nr 11.pd [...].pdf

ZAŁĄCZNIK NR 12 - Op [...].pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 - for [...].docx

2024-01-11 15:14 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 8

wyjaśnienie nr 8.pdf

2024-01-11 15:13 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 5.

wyjaśnienie nr 5.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 12 - Op [...].pdf

2024-01-10 15:57 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr Wyjaśnienie nr 9 i 10. Zmian SWZ i zmiana OPZ.

SWZ - OSP Chynowie w [...].pdf

wyjaśnienie nr 9 i 1 [...].pdf

ZAŁĄCZNIK NR 12 - Op [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-01-08 13:15 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 6

wyjaśnienie nr 6.pdf

2024-01-05 08:59 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 7 i SWZ z przesuniętym terminem nr 2.

wyjaśnienie nr 7.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ - OSP Chynowie w [...].pdf

2024-01-04 12:34 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 4.

wyjaśnienie nr 4.pdf

2024-01-04 08:23 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 3.

wyjaśnienie nr 3.pdf

2023-12-27 15:04 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 2

wyjaśnienie nr 2.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ - OSP Chynowie w [...].pdf

2023-12-27 15:04 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 1.

wyjaśnienie nr 1.pdf

Wyjasnienie nr 1.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1685