Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/63/2023 Dostawa środków do dezynfekcji

Deadlines:
Published : 20-12-2023 14:12:00
Placing offers : 03-01-2024 08:00:00
Offers opening : 03-01-2024 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 185.65 2023-12-20 14:12:00 Proceeding
SWZ_63_2023.pdf pdf 968.11 2023-12-20 14:12:00 Proceeding
Załączniki_1_5.zip zip 5007.01 2023-12-20 14:12:00 Proceeding
wyjaśnienia_27122023.pdf pdf 175.49 2023-12-27 13:19:32 Public message
SWZ_63_2023_27122023.pdf pdf 968.02 2023-12-27 13:19:32 Public message
OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_TERMINU.pdf pdf 36.99 2023-12-27 13:19:32 Public message
wyjaśnienia_28122023.pdf pdf 167.56 2023-12-28 11:17:29 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_63_2023.pdf pdf 50.27 2024-01-03 10:29:12 Public message
Oferty_PZ.zip zip 5701.76 2024-01-03 10:29:12 Public message
Zawiadomienie_o_wyborze_18012024.pdf pdf 188.84 2024-01-18 13:42:59 Public message

Announcements

2024-01-18 13:42 Andrzej Żuk INFORMACJA o wynikach postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023.1605 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp poniżej 215 000 Euro na dostawy środków do dezynfekcji Nr spr. ZP/63/2023

Zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2024-01-03 10:29 Andrzej Żuk Informacja z otwarcia ofert ZP/63/2023. Zgodnie z art. 74 ust.2 pkt.1 ustawy Pzp zamawiający udostępnia oferty które wpłynęły w niniejszym postępowaniu

Informacja_z_otwarci [...].pdf

Oferty_PZ.zip

2024-01-03 08:00 Buyer message Kwota gross w podziale na pakiety, jaką może przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia:
Pakiet nr Kwota gross w zł
Pakiet 1 349 388,40 zł
Pakiet 2 87 427,08 zł
Pakiet 3 98 277,00 zł
Pakiet 4 65 334,72 zł
Pakiet 5 55 144,80 zł
Pakiet 6 312 044,40 zł
Pakiet 7 38 070,00 zł
Pakiet 8 18 837,36 zł
Razem 1 024 523,76 zł
Łączna kwota gross jaką może przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 1 024 523,76 zł
2023-12-28 11:17 Andrzej Żuk Wyjaśnienia z dnia 28.12.2023r.

wyjaśnienia_28122023 [...].pdf

2023-12-27 13:19 Andrzej Żuk Wyjaśnienia z dnia 27.12.2023r.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp, o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 03.01.2024r. godz. 8:00
Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 03.01.2024r. godz. 8:05
Termin związania z ofertą zostaje zmieniony na 01.02.2024r

wyjaśnienia_27122023 [...].pdf

SWZ_63_2023_27122023 [...].pdf

OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 475