Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IID.271.22.2023.MM Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji istniejącego budynku ”Ośrodka Zdrowia” wraz zagospodarowaniem działki nr 804 i 805 w Siedliskach

Marek Mężyk
Gmina Tuchów
Deadlines:
Published : 20-12-2023 11:45:00
Placing offers : 28-12-2023 12:00:00
Offers opening : 28-12-2023 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zamawiający zastrzega, że może zakończyć postępowanie bez wyboru oferty bez podania przyczyn, w tym w sytuacji gdy nie będzie posiadał zabezpieczonych odpowiednich środków pieniężnych na realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel .14 652-51 76 wew. 12

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Zapytanie ofertowe wystawiła: Marek Mężyk

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 1636.96 2023-12-20 11:45:00 Subject of the order
Umowa.pdf pdf 5229.76 2023-12-20 11:45:00 Criterion
Załącznik nr 1.pdf pdf 238.35 2023-12-20 11:45:00 Criterion
Załącznik nr 3.pdf pdf 191.17 2023-12-20 11:45:00 Criterion
Załącznik nr 4.pdf pdf 217.26 2023-12-20 11:45:00 Criterion
Załącznik nr 5.pdf pdf 211.76 2023-12-20 11:45:00 Criterion
Formularz ofertowy.pdf pdf 377.92 2023-12-20 11:45:00 Criterion
Formularz oferty.xls xls 35.5 2023-12-20 11:45:00 Criterion
Oświadczenie - załącznik nr 1.xls xls 27.5 2023-12-20 11:45:00 Criterion
Załącznik nr 3 - oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.doc doc 33.5 2023-12-20 11:45:00 Criterion
Załącznik nr 4 - oświadczenie RODO.doc doc 35.5 2023-12-20 11:45:00 Criterion
Załącznik nr 5 - oświadczenie_wykluczenie.xls xls 34 2023-12-20 11:45:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #867094.pdf pdf 35.14 2024-01-02 13:43:22 Public message
Protokół.pdf pdf 406.92 2024-01-09 13:51:41 Public message

Announcements

2024-01-09 13:51 Marek Mężyk Szanowni Państwo,
Informujemy o unieważnieniu postępowania ofertowego zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji istniejącego budynku ”Ośrodka Zdrowia” wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 804 i 805 w Siedliskach". W załączeniu protokół z przeprowadzonego postępowania ofertowego.

Protokół.pdf

2024-01-02 13:43 Marek Mężyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zmówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę projektu architektoniczno budowlanego, projektu budowlano-technicznego i projektu wykonawczego przebudowy obiektu obejmującego przebudowę istniejącego budynku w zakresie przebudowy i modernizacji obiektu obejmującego również przebudowę pomieszczeń wewnętrznych pomieszczeń piwnicznych i części parteru, a także modernizację istniejącej kotłowni gazowej (ewentualna możliwa zmiana lokalizacji), modernizację (wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych), a także zagospodarowanie terenu wokół obiektu, na podstawie jednej koncepcji obejmującej powyższe, wybranej i zatwierdzonej przez Zamawiającego.Całość opisu przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączeniu.

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy.p [...].pdf

Formularz oferty.xls

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 październik 2024 roku - termin wykonania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty uzyskania uzgodnień, decyzji i pozwoleń po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki umowne - Akceptacja warunków umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Umowa.pdf

(0)
6 Załączniki - Proszę załączyć wykaz załączników wymaganych od wykonawców ubiegających się o przedmiot zamówienia Attachment required

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 3.pdf

Załącznik nr 4.pdf

Załącznik nr 5.pdf

Oświadczenie - załąc [...].xls

Załącznik nr 3 - ośw [...].doc

Załącznik nr 4 - ośw [...].doc

Załącznik nr 5 - ośw [...].xls

(0)
7 Wymagania stawiane Wykonawcom - 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. Posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia; 3. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Posiadać doświadczenie zawodowe potwierdzające uprawnienia do wykonywania prac projektowych w specjalności architektonicznej, 5. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należyte wykonanie zamówienia. Proszę załączyć odpowiednie oświadczenia. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 352