Proceeding: DA/XVII/2023_WR Usługi poligraficzne – dodruk dwujęzycznej (polsko – angielskiej) książki podsumowującej projekt „OBECNOŚĆ” dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Deadlines:
Published : 14-12-2023 12:35:00
Placing offers: 14-12-2023 12:35:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

Zamawiający informuje o zamiarze udzielenia zamówienia o numerze referencyjnym DA/XVII/2023_WR


pn. "Usługi poligraficzne – dodruk dwujęzycznej (polsko – angielskiej) książki podsumowującej projekt „OBECNOŚĆ” dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu"


w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych.


PROJEKT „OBECNOŚĆ” DOFINANSOWYWANY ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MFEOG) 2014 – 2021. 

Zamawiający komunikuje się, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tylko z Wykonawcą:

 

Zakład Poligraficzny SINDRUK

ul. Firmowa 12

45-594 Opole

NIP: 754-13-69-128

 W załączeniu OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - BZP- DA/XVII/2023_WR

(plik: 02.0. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWRACIA UMOWY_BZP_DA_XVII_2023_WR_08dbfc96-09a6-92b3-5d8c-a50011f61cb4).W niniejszym postępowaniu nie składa się ofert.Z poważaniem

Jacek Makaś

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02.0. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY_BZP_DA_XVII_2023_WR_08dbfc96-09a6-92b3-5d8c-a50011f61cb4.pdf pdf 52.32 2023-12-14 12:35:00 Proceeding
06.0. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA_BZP_DA_XVII_2023_WR_08dc1597-51b2-04bc-8e61-180011b64ec2.pdf pdf 61.36 2024-01-15 08:26:58 Public message

Announcements

2024-01-15 08:26 Jacek Makaś Szanowni Państwo,
w załączeniu OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DA/XVII/2023_WR.


Z poważaniem
Jacek Makaś

06.0. OGŁOSZENIE O W [...].pdf

The number of page views: 119