Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00551829/01 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Biecz w 2024 roku.

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 14-12-2023 11:03:00
Placing offers : 22-12-2023 10:00:00
Offers opening : 22-12-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 295.71 2023-12-14 11:03:00 Proceeding
SWZ - odśnieżanie 2024.pdf pdf 752.2 2023-12-14 11:03:00 Proceeding
zal-nr 3- swz -oswiadczenie.docx docx 33.33 2023-12-14 11:03:00 Proceeding
zal-nr-2-oferta.17.doc doc 93 2023-12-14 11:03:00 Proceeding
zał nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 494.14 2023-12-14 11:03:00 Proceeding
zał. nr 4 a-g- istotne postanowienia umowne.zip zip 3625.47 2023-12-14 11:03:00 Proceeding
nowy zmieniony zał nr 2 - formularz oferty.doc doc 93 2023-12-18 11:08:00 Public message
Zmiana treści SWZ 18.12.2023.pdf pdf 244.91 2023-12-18 11:08:00 Public message
inf z otwarcia.25.pdf pdf 104.71 2023-12-22 11:35:09 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 195.99 2023-12-28 10:13:29 Public message

Announcements

2023-12-28 10:13 Magdalena Lenard Informacja o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-12-22 11:35 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia.25.pd [...].pdf

2023-12-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1 - 72600,00 zł
Część 2 - 26300,00 zł
Część 3 - 23200,00 zł
Część 4 - 20103,00 zł
Część 5 - 25110,00 zł
Część 6 - 39967,00 zł
Część 7 - 135720,00 zł
2023-12-18 11:08 Magdalena Lenard Zmiana treści SWZ.

nowy zmieniony zał n [...].doc

Zmiana treści SWZ 18 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 262