Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00552855/01 Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV w budynkach przy ul. Kaliskiej 15-19 w Opolu

Deadlines:
Published : 14-12-2023 13:06:00
Placing offers : 29-12-2023 12:00:00
Offers opening : 29-12-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5 wykaz dostaw.docx docx 17.06 2023-12-14 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.docx docx 21.59 2023-12-14 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy.docx docx 25.98 2023-12-14 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ art 125.docx docx 18.64 2023-12-14 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ art 125 inne zasoby.docx docx 16.31 2023-12-14 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ zobowiązanie podmiotu udostępniajaćego.docx docx 16.01 2023-12-14 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia.docx docx 20.03 2023-12-14 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ wzór gwarancji należytego wykonania umowy.pdf pdf 173.77 2023-12-14 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 8 wzór umowy.pdf pdf 496.71 2023-12-14 13:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 649.31 2023-12-14 13:06:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania z dn 15.12.2023.pdf pdf 539.81 2023-12-15 12:42:51 Public message
Odpowiedzi na pytania z dn 15.12.2023(2).pdf pdf 555.52 2023-12-18 15:30:12 Public message
Odpowiedzi na pytania z dn 20.12.2023.pdf pdf 563.84 2023-12-20 15:22:09 Public message
A34 REV.pdf pdf 876.35 2023-12-21 15:20:44 Public message
Odpowiedzi na pytania z dn 21.12.2023.pdf pdf 547.58 2023-12-21 15:20:44 Public message
TBS_Opole_PW_IE_RZUTY_E-38.pdf pdf 208.31 2023-12-21 15:20:44 Public message
A40 REV.pdf pdf 599.71 2023-12-21 15:20:44 Public message
Odpowiedzi na pytania z dn 21 i 22.12.2023.pdf pdf 540.6 2023-12-22 17:43:20 Public message
SWZ- aktualizacja.pdf pdf 551.94 2023-12-28 08:50:48 Public message
Odpowiedzi na pytania z dn 27.12.2023.pdf pdf 560.82 2023-12-28 08:50:48 Public message
Niezwłoczna informacja po otwarciu ofert fotowoltaika.pdf pdf 300.36 2023-12-29 15:00:51 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY fotowoltaika .pdf pdf 270.74 2024-01-19 13:34:29 Public message

Announcements

2024-01-19 13:34 Łukasz Jażdżewski Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-12-29 15:00 Łukasz Jażdżewski Zamawiający zamieszcza informację po otwarciu ofert.

Niezwłoczna informac [...].pdf

2023-12-29 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi (brutto):
Część I: 56 473,00 zł
Część II: 56 473,00 zł
Część III. 49 572,00 zł
Część IV: 77 954,00
Łącznie: 240 472,00 zł
2023-12-28 08:50 Łukasz Jażdżewski Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zadane pytania i aktualizację SWZ

SWZ- aktualizacja.pd [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-12-22 17:43 Łukasz Jażdżewski Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-12-21 15:20 Łukasz Jażdżewski Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zadane pytania.

A34 REV.pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

TBS_Opole_PW_IE_RZUT [...].pdf

A40 REV.pdf

2023-12-20 15:22 Łukasz Jażdżewski Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zadane pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-12-18 15:30 Łukasz Jażdżewski Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zadane pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-12-15 12:42 Łukasz Jażdżewski Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1225