Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 35/zp/23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę artykułów spożywczych (nr sprawy 35/zp/23)

Deadlines:
Published : 12-12-2023 15:21:00
Placing offers : 20-12-2023 10:00:00
Offers opening : 20-12-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zamawiający – Akademia Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę artykułów spożywczych - nr sprawy 35/zp/23

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023_BZP 00547773_01_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 234.63 2023-12-12 15:21:00 Proceeding
swz_35_aws_23_spożywcze.pdf pdf 911.43 2023-12-12 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_formularz ofertowy.docx docx 23.54 2023-12-12 15:21:14 Proceeding
Załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g do SWZ - formularz cenowy.xlsx xlsx 31.65 2023-12-12 15:21:14 Proceeding
Załącznik nr 3a-3g do SWZ- formualrze cenowe dla wszytkich części.docx docx 56.16 2023-12-12 15:21:14 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- oswiadczenie o braku podsatw wykluczenia.docx docx 16.26 2023-12-12 15:21:14 Proceeding
odpowiedź na pytania 1.pdf pdf 638.27 2023-12-15 08:53:41 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 655.06 2023-12-20 12:56:35 Public message
wybor oferty cz_I cz_II cz_III cz_V cz_VI cz_VII.pdf pdf 712.26 2023-12-22 09:04:59 Public message
zestawienie_ocen_złożonych_ofert_cz_I cz_II cz_III cz_V cz_VI cz_VII.pdf pdf 664.95 2023-12-22 09:04:59 Public message
wybor oferty cz_IV.pdf pdf 637.99 2023-12-28 13:08:47 Public message

Announcements

2023-12-28 13:08 Marcin Sobczak Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu w części IV, została wybrana najkorzystniejsza oferta. Informacja w załączeniu.

wybor oferty cz_IV.p [...].pdf

2023-12-22 09:04 Marcin Sobczak Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu w części I, II, III, V, VI, VII, została wybrana najkorzystniejsza oferta. Informacja w załączeniu.

wybor oferty cz_I cz [...].pdf

zestawienie_ocen_zło [...].pdf

2023-12-20 12:56 Marcin Sobczak Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przedstawiam informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2023 r. Informacja w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 695.025,38 zł, w tym dla części I: 40.874,09 zł, dla części II: 44.930,85 zł, dla części III: 72.725,15 zł, dla części IV: 82.447,53 zł; dla części V: 140.636,23 zł, dla części VI: 115.417,28 zł, dla części VII: 197.994,26 zł
2023-12-15 08:53 Marcin Sobczak Zamawiający informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 14-12-2023 r. wpłynęło pytanie. W załączeniu pytanie wraz z odpowiedzią.

odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 319